Glavni lik naše današnje priče je Dragan Obrenović, bivši zamjenik komandanta i načelnik štaba Zvorničke brigade – one brigade koja je bila odgovorna za općinu u kojoj je izvršena velika većina pogubljenja. U dva dana tokom kojih su izvršena mnoga od tih pogubljenja, on je bio vršilac dužnosti komandanta Zvorničke brigade.

Kao što je i sam priznao, Dragan Obrenović je svojim postupcima pridonio izvršenju operacije ubijanja: dao je na raspolaganje sedmoricu svojih ljudi kao “ispomoć” kod zarobljenika za koje je znao da su dovedeni u Zvornik kako bi bili strijeljani. Odobrio je udaljavanje s linije dva vojnika koji su rukovali mašinama, znajući pritom da je njihov zadatak da pokopaju pogubljene zatvorenike. Dragan Obrenović za te postupke snosi krivičnu odgovornost.

MgidMgid
 

 

 

Pretresno vijeće je čulo da je Dragan Obrenović bio čovjek izuzetnog karaktera i vojnik – oficir – za kojim bi njegovi podređeni “išli i u topovsku cijev”. Premda nema mnogo direktnih postupaka kojima je Dragan Obrenović pridonio operaciji ubistva, njegovo nečinjenje tokom tih ključnih pogubnih dana samo po sebi je utjecalo na njegove saradnike i njegove podređene.

Dragan Obrenović je veći dio tih sudbonosnih dana proveo na ratištu, ali je bio svjestan toga da je u toku veća operacija ubijanja. Zbog toga što nije spriječio svoje podređene da učestvuju u zatočenju, ubistvu i pokapanju muškaraca, bosanskih muslimana, Dragan Obrenović snosi krivičnu odgovornost. Zbog toga što nije kaznio svoje podređene nakon što su počinili zločine za koje je znao ili je imao razloga znati, Dragan Obrenović snosi krivičnu odgovornost.

 

 

Imajući u vidu razne oblike krivične odgovornosti za koje je Dragan Obrenović prihvatio odgovornost, Pretresno vijeće utvrdilo je odgovornost Dragana Obrenovića kao komandanta.

 

 

Draganu Obrenoviću je promijenjen identitet, nakon što je dobio specijalne mjere od Haškog tribunala. On je, kao nekadašnji načelnik štaba i zamjenik komandanta 1. zvorničke pješadijske brigade Drinskog korpusa VRS-a, osuđen na 17 godina zatvora. Kaznu je odslužio u Norveškoj, nakon čega se s porodicom preselio i živi u inostranstvu.

(SL.B.)

https://boljabosna.ba/vijesti/ratni-zlocinac-iz-rogatice-priznao-je-sve-nakon-sto-je-stao-pred-sudije-i-otkrio-detalje-pocinjenih-zvjerstava-uslijedio-je-sok/?fbclid=IwAR1cA6tF5IChKMzZyFlbcvaFcVWxL7sk-fNME6JGOp8Jj8z0aL8E5yd5m2E