Novine u Srednjoškolskom centaru u Rogatici

Rogatica – Rekonstrukcija morkrih cvorova, osavremenjena je i kotlonica za grijanje a u toku su aktivnosti kojim se traži mogućnost zamjene svih površina staklenih portala u centrlnom holu

 

 

Novine u Srednjoškolskom centaru u Rogatici 

 

Kada za dan -dva 307 učenika, među kojima je i 102 koji će svrstani u pet odjeljenja prvih razreda, i svi zaposleni u Srednjoškolskom centru u Rogatici, uđu u novu školsku godinu u obje zgrade u kojima se odvija obrazovni proces, dočekaće ih još jedna novina.

Riječ je, o novih 2 puta po pet mokrih čvorova koji su od dugogodišnje upotrebe i zuba vremena ne samo predstavljali ruglo, nego i ozbiljno ugrožavali higijensko i zdravstveno stanje svih koji su makar i na kratko boravili u ovoj obrzovno-vaspitnoj ustanovi koju sačinjavaju dva objekta – stara i nova zgrada škole sa ukupno 5.000 kvadratnih metara korisnog prostora.

Paralelno sa kompletnom zamjenom mokrih čvorova, ovih dana osavremenjena i kotlonica za grijanje. Kupljena je i instalirana nova peć na pelet čime će se, u odnosu na dosadašnji način grijanja na ugalj, doprinijeti boljem i jeftinijem i nada sve zdravstveno prikladnijem grijanju svih prostorija u kojim borave učenici i zaposleni u Centru.

U toku su aktivnosti kojim se traži mogućnost zamjene svih površina staklenih portala u centrlnom holu koji veže stari i novi objekat škole i ima veliku prostornu cjelinmu koja često služi za vannastavne i druge aktivnosti u školi koje traže masovnije učešće aktera.

 

Komentariši