Rogatica – Proširenje Urbanističkog plana za novo naselje

Kako rekoša u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove radi se o proširenju Urbanističkog plana za novo naselje u rejonu Kratina na prostoru sa lijeve i desne strane rijeke Rakitnoca omeđenom mostom kod stare pilane i puta za naselje Krmčići sa sjevereozapadne i sportsko-rekreativnog centra „9. januar“ sa jugoistočne strane veličine 22,1 hektara zemljišta koje je trenutno u naravi njiva.

 

 

 

Rogatica – Proširenje Urbanističkog plana za novo naselje

 

ROGATICA – U Roagtici je u toku 30-to dnevna javna rasprava i uvid u Nacrt izmjena i dopuna Urbanisičkog plana Rogatice kao naselja gradskog karaktera sa važnošću do 2041. godine.

 

Kako rekoša u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove radi se o proširenju Urbanističkog plana za novo naselje u rejonu Kratina na prostoru sa lijeve i desne strane rijeke Rakitnoca omeđenom mostom kod stare pilane i puta za naselje Krmčići sa sjevereozapadne i sportsko-rekreativnog centra „9. januar“ sa jugoistočne strane veličine 22,1 hektara zemljišta koje je trenutno u naravi njiva.

 

Prema idejnom projektu u novom naselju biće zastupljeni individualni i višeporodični stambeni objekti sa pratećim trgovačkim i drugim uslužnim objektima, školskom zgradom, dječijim vrtićem, kulturnim centrom, gradskim trgom sa prostorom za male sportove i rekreaciju sa pratećim saobraćajnicama koje treba da prolaze kroz naselje uzduž i poprijeko. Biće ostavljen i prostor za eventualni vjerski objekat i sve druge aktivnosi koje traži ovakvo naselje sa zamišljenih više hiljada stanovnika.

 

Nacrt Plana uradilo je DOO „Urbis centar“ iz Banja Luke a javna rasprava i uvid u njega traba da se okonča sa 26. novembrom, kada će na prijedlog Savjeta za praćenje izrade izmjena i dopuna ići pred odbornike Skupštine opštine na usvajanje i novu detaljniju razradu.

Komentariši