IGRALIŠTE “HRAŠĆE” ŽEPA

Naše Igralište Hrašće nije imao zelenu, sijanu ili vještačku travu, ni tribine i obilježene linije i nisu se plaćale ulaznice, a na njemu su igrala djeca sa Stopa, iz Vrela, Podklanca, Čavčića, Bojranica, Kaldrme, Sadavica, Purtića i Borka.

 

 

IGRALIŠTE “HRAŠĆE” ŽEPA
Svako iz moje generacije je imao svoje igralište iz djetinjstva, pa i ja.
Naše Igralište Hrašće nije imao zelenu, sijanu ili vještačku travu, ni tribine i obilježene linije i nisu se plaćale ulaznice, a na njemu su igrala djeca sa Stopa, iz Vrela, Podklanca, Čavčića, Bojranica, Kaldrme, Sadavica, Purtića i Borka.
Lopte su bile obične, a igralo se u opancima, sa sapetim kaišima ili najčešće boso, da se ne raskinu opanci, pošto u babinim budžetima nisu bili predviđeni izdaci za nove opanke.
Igralište iz moga djetinjstva je zaraslo i godinama niko na njemu ne igra, ali bez obzira na to, zbog generacija i generacija, koje su igrale drugi ću ga put inša-Allah okrčiti i očistiti, da mogu poigrati oni kojima prahne.

Komentariši