Četrnaest godina od smrti brigadira Mustafe Džebe

Danas 13. aprila 2022.g., punih 14. godina od smrti jednog od največih sinova herojske Žepe i naše Domovine Bosne i Hercegovine, rahmetli brigadira Mustafe Džebe. 

 

Četrnaest godina od smrti brigadira Mustafe Džebe

 

Danas 13. aprila 2022.g., punih 14. godina od smrti jednog od največih sinova herojske Žepe i naše Domovine Bosne i Hercegovine, rahmetli brigadira Mustafe Džebe. 

MUSTAFA (OMER) DŽEBO – MUSA, rođen 21. 11. 1965. g. u Žepi. Osnovnu školu Prvi maj završava u Žepi, upisuje se u Srednju vojnu školu u Sarajevu, gdje ostaje dvije godine i završava je u Banja Luci. I u Osnovnoj i Srednjoj školi bio je učenik generacije.

Sa činom vodnika tenkiste odlazi na službu u Prištinu. Krajem 1991. godine dobiva čin potporučnika. U Banja Luci ostaje sve do decembra 1991. godine, kada je shvatio da će doći do oružane agresije na našu Domovinu, te odlazi u Sarajevo, gdje se odmah uključuje u TO Repulike Bosne i Hercegovine. Godine 1992. učestvovao je u mnogim bitkama za odbranu Grada (poznatije su Pofalićka bitka, bitka na Poljinama, Jevrejsko groblje – Grbavica….).

Ubrzo prelazi na Stup, gdje biva zamjenik komadanta. Godine 1993. postaje komandant 102. Motorizovane brigade (linija odbrane: Stup, Nedzarici, Azici….). Godine 1994. u aprilu sa svojim jedinicama izlazi iz Sarajeva na Nišićku visoravan. Te iste godine dok je bio na ratištu van Sarajeva rađa mu se sin Edin, a biva i ranjen.

Kao komandant 102. Motorizovane brigade ostaje sve do kraja Otpora Oružanoj agresiji. Smrt ga je zatekla u rodnojoj Žepi, gdje je i rođen i koju je najviše volio. 

U relativno kratkom dunjalučkom životu je postigao mnogo, jer je vijek imao jasan cilj i znao je šta može i šta treba uraditi. Nije bio od onih koji puno govore, već od onih koji rade i za to što urade ne očekuju ni “Hvala”!

Allahu, smiluj se našem heroju Mustafi – Musi Džebi i počasti ga Džennetom!

Komentariši