Rogaticа: Za bacanje smeća kazne do 3.000 KM

Prema ovoj odluci, koja je donesena na posljednjoj sjednici Skupštine opštine, za pravna lica su propisane kazne od 500 do 3.000 maraka, a za odgovorna lica u pravnom licu od 150 do 500 maraka. Samostalni privrednici i preduzetnici mogu biti kažnjeni u iznosu od 300 do 1.000, a fizička lica u iznosu od 150 do 300 maraka.

 

 

Rogaticа: Za bacanje smeća kazne do 3.000 KM

 

Nova odluka u Rogatici u potpunosti zabranjuje odlaganje bilo kakvog otpada na ulice, trgove, trotoare, šetališta, parkove, oštećene i napuštene objekte i dvorišta, a oni koji je prekrše biće kažnjeni novčanom kaznom do 3.000 maraka.

Prema ovoj odluci, koja je donesena na posljednjoj sjednici Skupštine opštine, za pravna lica su propisane kazne od 500 do 3.000 maraka, a za odgovorna lica u pravnom licu od 150 do 500 maraka. Samostalni privrednici i preduzetnici mogu biti kažnjeni u iznosu od 300 do 1.000, a fizička lica u iznosu od 150 do 300 maraka.

Istom novčanom kaznom kaznit će se i onaj ko odlaže ili odlaže otpad duž puteva bilo koje kategorije, u vode i na obalama svih vodotokova, počev od rijeke Drine na dijelu preko opština Rogatica, Prača i Rakitnica do posljednjeg potoka. , da li trenutno ima vode ili nema.

Postoje kante i dovoljan broj kontejnera koji se redovno prazne u domaćinstvima za odlaganje smeća, a privremeno mjesto za odlaganje svih vrsta otpada je lokalitet Rudine. Pored maksimalnih napora da se centar opštine učini čistim i urednim mјestom, nastoji se uključiti i veće mesne zajednice širom opštine. U tom cilju postavljene su velike „kante za smeće“ na prometnijim mjestima u većini mjesnih zajednica.

A kako bi spriječili nekontrolisano odlaganje smeća duž regionalnog puta Rogatica – Lijeska kod Borika – Višegrad, na više mjesta “eko-kanali” su prokopali sve smeću pristupačne površine-platoe. Kako su rekli u Odjeljenju za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, koje vrši nadzor nad provođenjem odluke o odlaganju komunalnog i drugog otpada, razmišljaju i o postavljanju kamera na tim lokacijama.

 

 

Komentariši