Rogatica – pripreme za asvaltiranje glavne ulice

Rogatica – pripreme za asvaltiranje glavne ulice 

 

Rogatica – pripreme za asvaltiranje glavne ulice 

Od Autobuske stanice na jugoistoku do zgrade Srednjoškolskog centra na sjeveru, oko 1100 metara,  da se skine habajući dio starog asfalta, da se izvuku šahtovi slivnicii i ostala prateća infrastruktura i da se tek tada stavi nova safaltna podloga uz prateću opremu za normalno korišćenje ove ulice kao glavne arterije cijelog mjesta.

Za revitalizaciju i presvlačenje preostalog dijela ove ulice do raskršće za Gučevo, moraju se tražiti nova finansijska sredstva

 

Komentariši