Zoranović potražuje 20.000 maraka nakon oslobađajuće presude

Na pripremnom ročištu po tužbi protiv Bosne i Hercegovine, Vinko Zoranović smanjio je odštetni zahtjev na 20.000 maraka za naknadu nematerijalne štete nastale postupkom u kojem je oslobođen optužbi za ratne zločine na području Rogatice.

Zoranović potražuje 20.000 maraka nakon oslobađajuće presude

Marija Taušan14. februara
Na pripremnom ročištu po tužbi protiv Bosne i Hercegovine, Vinko Zoranović smanjio je odštetni zahtjev na 20.000 maraka za naknadu nematerijalne štete nastale postupkom u kojem je oslobođen optužbi za ratne zločine na području Rogatice.

Zoranovićeva punomoćnica Zorana Čarkić na ročištu je, uz izmjene iznosa potraživane sume, navela materijalne dokaze koje predlaže da budu izvedeni na glavnoj raspravi, uz saslušanje Zoranovića, jednog svjedoka, kao i vještaka neuropsihijatra.

Ona je kazala da vještak treba utvrditi duševnu bol i strah koji je Zoranović pretrpio od hapšenja 5. marta 2015. do pravosnažnog okončanja suđenja 4. februara 2022. godine zbog ograničavanja slobode pritvorom i mjerama zabrane, kao i neizvjesnosti zbog postupka.

“On je bio otac tada maloljetne djece, jedini koji ih je izdržavao”, kazala je Čarkić.

Pomoćnik pravobranioca, Sead Zukanović, kazao je da ostaje kod odgovora na tužbu, te se protivio određenim materijalnim dokazima jer već postoje u okviru presuda. Punomoćnica se složila da bi njihovo ulaganje bilo suvišno i povukla prijedlog u tom dijelu. Zukanović je naveo da nema prijedloga doakza.

“Svi dokazi tužitelja biće i dokazi tužene”, kazao je Zukanović.

Glavna rasprava zakazana je za 8. juni.

Zoranović je prošle godine pravosnažno oslobođen optužbe da je, kao pripadnik Stanice javne bezbjednosti u Rogatici, silovao dvije žene.

Komentariši