HISTORIJAT SELA OSOVO I RODOSLOVLJE PREZIMENA PLEHO

Prošlo je nešto više od tri godine od kako sam započeo sa istraživanjem i prikupljanjem dokumentacije i podataka kako o rodnom mjestu mojih predaka tako i rodoslovlju mog prezimena.
Želim se iskreno zahvaliti svima vama, kako bližoj tako i daljoj rodbini ali i mnogim prijateljima, koji ste na bilo koji način dali svoj doprinos kako bi ”lična karta” našeg prezimena ugledala ”svjetlo dana”.

HISTORIJAT SELA OSOVO I RODOSLOVLJE PREZIMENA PLEHO

Fadil Pleho

Prošlo je nešto više od tri godine od kako sam započeo sa istraživanjem i prikupljanjem dokumentacije i podataka kako o rodnom mjestu mojih predaka tako i rodoslovlju mog prezimena.
Želim se iskreno zahvaliti svima vama, kako bližoj tako i daljoj rodbini ali i mnogim prijateljima, koji ste na bilo koji način dali svoj doprinos kako bi ”lična karta” našeg prezimena ugledala ”svjetlo dana”.
Ovom prilikom želim vas obavijestiti kako sam planirao da do kraja ove godine, ako Bog da, ovo istraživanje i prikupljanje podataka privedem kraju. Između ostalog, do sada imamo podatke o skoro 1.500 članova naših porodica, što i nije tako mali broj.
Obzirom da još uvijek nedostaju određeni podaci kako bih kompletirao pojedina porodična stabla, zamolio bih potomke naših predaka, ali i one koji su na bilo koji način rodbinski povezani sa prezimenom Pleho, da mi se jave kako bi usaglasili do sada prikupljene podatke i da bi na kraju porodična stabla izgledala koliko je god to moguće, kompletnija. Ovo se odnosi kako na muške tako i na ženske potomke. Posebno me zanimju oni kojima je njihova nena ili pranena bila potomak nekog od starih Pleha, a sve iz razloga jer pored muških potomaka, nesmijemo (nemamo pravo) zaboraviti na kćeri i sestre naših predaka. Ovdje se radi o porodicama sa prezimenima kao što su: Pašić, Čavčić, Aruković, Čukojević, Škaljić, Klempić, Alispahić, Džindo, Međuseljac, Saračević, Dumanjić, Hadžibulić, Hodžić, Hasečić, Tiro, Kustura … naravno i sve druge do čijih kompletnih podataka do sada nisam uspio doći.
Također, zamolio bih sve koji su u posjedu nekih ličnih i drugih što starijih dokumenata u kojima se pominje neki od naših predaka, a posebno fotografija na kojima se nalazi bilo ko od naših pradjedova, djedova, pranena, nena ali i drugih koji su na bilo koji način povezani sa prezimenom Pleho, da mi se javi kako bi sa tim dokumentima i fotografijama poboljšali izgled buduće knjige na koju ćemo, ako Bog da, svi zajedno biti ponosni.

Komentariši