POTOČARI: Posjeta šehidskom mezarju u mjesecu Ramazanu

POTOČARI: Posjeta šehidskom mezarju u mjesecu Ramazanu

autor. NAZIF ZIMIĆ

Posjeta šehidskom mezarju u mjesecu Ramazanu – Hadžija Zimić Nazif, Hadžija Mustafa Devedžija, Salih Brgulja i Ramo Muratović sa Čizmića opštine Bratunac.

DOVA:
ASSALAMU ALEJKUM JA AHLAL KUBURE JAGFIRUL’LAHU LANA VA LAKUM

ANTUM SALAFUNA VA NAHNUN BIL ASRE VA IN’NA’A INŠA’A ALLAHU BIKUM LAHIKUN

Prevod: Neka je mir na vas , o stanovnici ovih grobova, neka Allah oprosti nama i vama, vi ste ispred nas, i mi ćemo se sa vama sresti ako Bog da.

Komentariši