Mujo Kulovac a.r. o Jasminu Ćeski (8.1.2016)

Na slici – Jasmin Ćesko i Mujo Kulovac a.r. .Utica, NY, USA 8. jan. 2016.

Mujo Kulovac a.r. o Jasminu Ćeski (8.1.2016)

Kada ovdje sretnem akrama, obavezno ga pitam, ako ima djece, da li govore naš jezik. Dosta ih

odgovori potvrdno. Ima ih i s negativnim odgovoroma. (?)

– Pa, zašto pobogu?

– Pa, šta će mu?

Nije jadan svjestan da time potcjenjuje sebe, ne poštuje roditelje (maternji jezik), za pretke i ne haje. Bio sam i ljut, pa ih narezilim.

Raspitivao sam se, pa npr. ni jedan Vjetnamac nije dao negativan odgovor. Afrikanci pogotovu.

JASMIN ĆESKO je rođen početkom rata, tako da u BiH nije ni mogao nešto naučiti. Pamtim ga kao bebu, koju je vodao njego rahmetli đedo Edhem, a koji se ugušio na kamionu do Šljivovice.

Ali, Jasko je ovdje postigao dosta, zahvaljujući inteligeniji i upornošću. Naučio je bosanski, engleski i još neke druge jezike! Studira ono što mu piše na profilu u Wa-šingtonu D.C.

O trošku koledža je dva-tri mjeseca bio u Sarajevu na usavršavanju gramatike i pravopisa i to nekoliko vrlo sručnih profesorica. Bio je na praksi u ambasadi na Kipru, kao i na studijama u Italiji, Turskoj i drugim zemljama.

Imalo bi se još mnogo pisati o Jasku, ali mislim da je pametnu i ovo dovoljno da shvate značaj poznavanja jezika.

On je sam izrazio želju da me posjeti. Nedžad mu je udovoljio. Sve ga je interesovalo – od odijevanja u Žepi do običaja i sl.

S poštovanjem!

Mujo Kulovac

Komentariši