31 GODINA OD ZOČINA U SELJANIMA

31 GODINA OD ZOČINA U SELJANIMA

Autor: Nazif Zimic

03.06.1992.GODINE U SELJANIMA SU UBIJENI
AMIR BEGIĆ, HAMZA HELJIĆ, AGO RAMIĆ, SULEJMAN RAMOVIĆ, HASAN RAMOVIĆ, HUSEIN RAMOVIĆ, BEĆIR RAMOVIĆ, EMIN ĆUREVAC, SUNIJA ĆUREVAC, ĆAMIL MEDNOLUČANIN, RAMIZ MEDNOLUČANIN, OMER HALILOVIĆ, HASIB JASAREVIĆ, SALIH ZIMIĆ, ALIJA ZIMIĆ, NURIJA ZIMIĆ I ŠAĆIR ZIMIĆ.
UBIJENE BOŠNJAKE SU ZAROBILI KOMŠIJE POD ZNAKOM NAVODA U SELJANIMA U KUĆAMA NA OVLAGIJI. POTOM POD BIJELOM POTKOŠULJOM JEDNOG DIJETETA ZAJEDNO SA PORODICAMA SPROVELI DO KUĆE R SULEJMANA ĆUREVCA.
TU ODVJILI MUŠKARCE I ODVELI NA STRIJELJANJE U DIZDAREVU NJIVU.
RAROBLJANJE I ODVAJANJE OD PORODICA IZVRŠILI SU SIMEUN ČARKIĆ, PERO ČARKIĆ, RAJKO MIHAJLOVIĆ, DRAGAN MIHAJLOVIĆ, SLAVKO VASILJEVIĆ, RAJKO LJUBINAC, ZORAN KARIŠIK ZV CARO, RANKO ARBINJA.
ŽENE I DJECU SU DRŽALI U ČETIRI KUĆE-LOGORA DVA MJESECA.
NAKON DVA MJSECA DEPORTOVALI IH U SŠC A POTOM NA HREŠU.
POKRETNU IMOVINU SU OPLJAČKALI A NEPOKRETNU POPALILI.

Komentariši