Ulaz tri metra iznad zemlje: Redžep-pašina kula u Žepi

Žepa se prvi put spominje u sumarnom osmanskom defteru iz 1485. godine, kao selo koje pripada starom gradu Vrataru. O značaju naselja govori i podatak da su na rijeci Žepi, koja je lijeva pritoka rijeke Drine, izgrađena dva kamena mosta iz vremena osmanske uprave – jedan koji se nalazi u neposrednoj blizini izvora rijeke, dok je drugi bio lociran desetak metara iznad njezinog ušća, na trasi prometnice koja se u Višegradu odvajala od starog istanbulskog druma i nizvodno pratila lijevu obalu Drine.

Na lijevoj obali Žepe, u neposrednoj blizini dobro poznatog mosta (tačnije, nove lokacije ovog objekta) nalazi se dobro očuvana kula, za koju predaja kaže da ju je zidao Redžep-paša. Preciznih podataka o vremenu gradnje Redžep-pašine kule u Žepi nema, ali se pretpostavlja da datira iz 17. vijeka.

Prema legendi i ovaj grad je zidala prokleta Jerina, a grad je razorio i zauzeo izvjesni Redžep-paša. Tokom pripreme odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, jedan stanovnik sela Slap, Safet Mednolučanin ponovio je ovo predanje. Osim toga, naveo je podatak da je cijelo brdo na kome se nalaze ostaci grada prokopano sistemom tunela i kanala.

Kula pripada rezidencijalnom tipu feudalnih kula i sagrađena je na tri sprata, a prizemlje je najvjerovatnije služilo kao tamnica. U svakom je spratu po jedna prostorija. Po puškarnicama se vidi da je prvi i drugi kat služio za odbranu, a treći za stanovanje, jer ima prozore i kamin gdje se vatra ložila. Ova etaža je pokrivena kamenom kupolom. Cijeli objekt je pokriven šatorastom drvenom krovnom konstrukcijom sa drvenom šindrom kao krovnim pokrivačem.

Kuli je osnovica kvadrat sa stranicom od šest metara, visoka je do 15 metara, a ozidana tesanim kamenom. Zidovi su joj debeli do metar.

Vrlo je zanimljivo da je ulaz u ovu kulu tri metra iznad zemlje.

U toku Drugog svjetskog rata, kula je oštećena miniranjem, a civilno stanovništvo koje se sklonilo u nju je poubijano. Nakon premještanja mosta na novu lokaciju, 1969. godine su izvršeni radovi i na sanaciji kule.

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Žepa je bila enklava zaštićena rezolucijom Vijeća sigurnosti UN. U julu 1995. godine, Vojska Rs je zauzela enklavu i tom prilikom je kompletno selo zapaljeno, zajedno sa kulom.

Redžep-pašina kula je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2007. godine.

Komentariši