Ambasada Republike Češke u BiH objavila Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2024. godinu

Ambasada Republike Češke u BiH objavila Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2024. godinu

Ambasada Republike Češke u BiH objavila je Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2024. godinu. Rok za prijavu projektnih prijedloga je 2. oktobar 2023. godine do 12.00 časova.

Tema projekta trebalo bi da bude u skladu sa prioritetnim programom inostrane razvojne saradnje Republike Češke u BiH (tj. sektor ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korišćenja prirodnih izvora i sektor javne uprave).

Podnosilac prijedloga projekta mora da bude:

– registrovano pravno lice;
– neprofitna organizacija (nevladine organizacije, udruženja građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima, organizacije i agencije čije su aktivnosti usmjerene na lokalni razvoj).

Visina granta iznosi od 16.100 do 40.300 KM po projektnom prijedlogu, a obavezna finansijska kontribucija aplikanta iznosi 30 % ukup

ne vrijednosti projekta.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su ovdje: 

https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/mali_lokalni_projekti/X2023_08_28_vyzva_k_predkladani_navrhu_na_male.html

Komentariši