Edin ef. Mrkulić: Za dva dana upisali smo 170. polaznika mektebske nastave

“Mekteb je nezaobilazan i važan stub odgoja naše djece i učvršćivanja identiteta kod mladih ljudi. To su mjesta na kojima našu djecu učimo zdravom i moralnom načinu življenja i kosmopolitskoj otvorenosti za sve ono što je korisno i napredno.

Dječiji duh je poput vode i može ga se skrenuti na ovu ili onu stranu.

Uloga roditelja i muallima u tom procesu je važna i nezaobilazna. Onda, kada roditelj i učitelj sarađuju to se uvijek odrazi na formiranje zdrave ljudske ličnosti. Naša je obaveza da u našu djecu usadimo samopouzdanje: kroz učenje, igru i takmičenje. Obaveza je roditelja, jednako kao i muallima, da svoje dijete poduče aksiomu muslimanskog odgoja: da se dijete ne precjenjuje niti da se potcjenjuje.

Prvo će dijete sačuvati od uobrazilje, a drugo od ponižavanja.

Učimo našu djecu tako da prepoznaju da je trud važniji od rezultata. Razvijajmo kod njih osjećaj odgovornosti za vlastito postupanje. Neka iskuse posljedice lošeg postupanja i zanemarivanja dužnosti.

Poučimo ih važnoj životnoj lekciji: da je u vršenju dužnosti i ispunjenju preuzetih obaveza sav moral čovjeka, a u njihovom zanemarivanju velika sramota. Sjetimo se da nam je Vjerovjesnik, a.s., ostavio u amanet da od svoje djece zahtijevamo izvršavanje obaveza već od sedme godine, i da ih pozivamo na odgovornost za zanemarivanje dužnosti već od desete godine.

Također, poučimo ih da su za velika djela potrebna velika odricanja, da najveću žrtvu, šehadet, traži domovina, a najveći trud i strpljivost sticanje znanja”

Za dva dana upisali smo 170. polaznika mektebske nastave u našem džematu (Kobilja Glava). Upisati se može i narednog vikenda.

Komentariši