Ibrahim Hodžić: Nisam “Mladi musliman” ja sam stari musliman

Ibrahim Hodžić: Nisam “Mladi musliman” ja sam stari musliman

Nakon što mu se rodio sin Abdulah 1948.godine, zatvorili su ga kao mladog muslimana. Abdulah je bio njegovo jedino dijete.
Druga djeca, koju je supruga nosila, nije žive rađala. U zatvoru je proveo godinu dana.
Kada bi ga upitali da li je mladi musliman, on bi im odgovarao da nije, da je stari musliman.

“Ibrahim-efendija Hodžić rođen je 16.12.1916.godine u Godomilju kod Rogatice. Sin je mula Zejnil-efendije i Derviš-hanume. Rastući u imamskoj i učenoj porodici u kojoj su, još za njegova života, otac Zejnil, amidža Mujo i brat Abdulah bili imami, blisko upoznavanje sa islamskim naukama Ibrahima je pratilo još od djetinjstva.

Komentariši