Porodice nestalih iz BiH na trećoj Međunarodnoj konferenciji MKCK o nestalim osobama

TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA PORODICA NESTALIH LICA

SARAJEVO 22 i 23.11. 2023.GODINE

Više od 20 predstavnika porodica nestalih iz Bosne i Hercegovine, aktivno je učestvovalo na trećoj Međunarodnoj konferenciji porodica nestalih koju je organizirala Centralna agencija za traženje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK). 

Konferencija je kroz 44 konferencijska centra širom svijeta okupila preko 700 članova porodica nestalih iz 50 različitih konteksta, pružajući im priliku da tokom dva dana razmijene iskustva i razgovaraju o ulozi porodica nestalih u procesu traženja, te potrebi za podrškom procesu traženja i priznavanjem njihovih potreba od vlasti, zajednica i društva.

– Međunarodna konferencija za porodice nestalih osoba prvi put je održana u Sarajevu 2019. godine i od tada je redovno i jedinstveno mjesto okupljanja stotina porodica širom svijeta, radi dijeljenja iskustava i znanja. Porodice nestalih sa Balkana, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva i postignuća, mogu pomoći drugima u svijetu koji su tek na početku svoje potrage. Centralna agencija za traženje MKCK olakšava ove razmjene i snažno se obavezuje podržati porodice, jačati njihovu sposobnost da budu saslušane i pružiti siguran prostor gdje mogu dijeliti svoja iskustva – kazala je Caroline Douilliez, šefica Savjetodavnog centra Centralne agencije za traženje i Centra za nestale osobe Crvenog krsta.

Konferencije ovog tipa pružaju porodicama nestalih iz BiH priliku da detaljnije sagledaju izazove s kojima se suočavaju porodice širom svijeta i na temelju razmjene iskustava probaju kreirati rješenja koja bi bila primjenjiva i u bosanskohercegovačkom kontekstu.

MKCK je uključen u proces traženja nestalih u BiH više od 30 godina, sarađujući sa porodicama nestalih, Institutom za nestale osobe, vlastima, akademskom zajednicom i medijima kako bi se ubrzao proces traženja.

– Porodice nestalih bile su i ostaju jedan od glavnih fokusa rada MKCK-a u BiH. U proteklih pet godina, u okviru Strategije za nestale osobe na Zapadnom Balkanu, MKCK je između ostalog u BiH podržao 123 projekta psihosocijalne podrške i komunikacijskih projekata predloženih od strane udruženja porodica, Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe BiH, lokalnih organizacija Crvenog krsta i nevladinih organizacija. Organizovali smo šest edukativnih radionica za više od 30 udruženja porodica i podržali 23 naučna istraživanja o nestalima i podršci porodicama, u kojima je učestvovalo preko 50 profesora i studenata sa pet univerziteta u BiH. To je tek jedan manji dio aktivnosti koje je MKCK realizirao u proteklih 30 godina, a čiji je cilj bio poboljšanje položaja porodica nestalih i ubrzanje procesa traženja – kazao je Elmir Camić, šef delegacije MKCK u BiH.

Zaključno s 2022. godinom, članovi porodica širom svijeta registrovali su u Centralnoj agenciji za traženje MKCK i mreži za Obnavljanje porodičnih veza više od 195.000 osoba koje se vode kao nestale.

Ova brojka nažalost predstavlja samo jedan dio ukupnog broja nestalih osoba i ne odražava stvarnu sliku problema, niti patnju porodica.

Novi sukobi u svijetu svakodnevno doprinose povećanju ovog broja dodatnim zahtjevima za traženje nestalih koje otvaraju njihove porodice.

Ne znajući da li je njihov član porodice živ ili mrtav, porodice tragaju i čekaju, često godinama. Emocionalno, psihološko kao i finansijsko opterećenje s kojim se porodice nose može biti izuzetno iscrpljujuće bez adekvatne podrške – ističu iz MKCK.  

Komentariši