Ujić: Optuženi bio načelnik vojnog odsjeka

Na suđenju za zločine počinjene u Rogatici 1992. godine, svjedoci Odbrane su naveli kako je Mile Ujić bio angažovan u vojnom odsjeku Ministarstva odbrane Vojske Republike Srpske (VRS), a u jednom periodu kratko i zamjenik komandanta Rogatičke brigade.

Vlastimir Lelek je ispričao kako je 1992. mobilisan u Rogatičku brigadu VRS-a, odakle je prethodno došao iz sela Rasput Njive, gdje je, kako je rekao, “sa Lelecima branio svoje kuće”. Lelek je kazao da poznaje Mileta Ujića, s kojim je radio zajedno u preduzeću prije rata, kao i da ga je često sretao u Rogatici. Na početku rata, dodao je, odlukom Kriznog štaba raspoređen je da popisuje interno raseljene, nakon čega je bio demobilisan i radno angažovan.

“Mile Limić, direktor ‘Sjemeća’, donio je rješenje da kao rukovodeće lice radim na podjeli preduzeća na industriju i gazdinstvo. Mile Ujić, načelnik odsjeka Ministarstva odbrane VRS-a, morao mi je dati odobrenje. Da nije dao, ne bi mogao ići”, rekao je Lelek te dodao kako je Ujić za načelnika odsjeka imenovan sredinom ljeta 1992. godine.

Lelek je kazao da je bio član Kriznog štaba, ali da nije dolazio na sjednice, te da Ujić nije bio u Kriznom štabu.

Na pitanje tužioca Dževada Muratbegovića u vezi s funkcijama koje je Ujić obavljao u ratu, svjedok je rekao kako je u jednom periodu bio zamjenik komandanta Rogatičke brigade. Svjedok je rekao da je predsjednik Kriznog štaba bio Mile Sokolović.

Dodao je kako u Kozadrama nije bio nikada, kao i da Ujića nije vidio tokom cijele 1992. godine. Na dodatno pitanje Dejana Bogdanovića, branioca Ujića, svjedok je pojasnio da je kraći period optuženi bio zamjenik komandanta Rogatičke brigade, u maju 1992. godine.

Ujić je optužen da je 2. augusta 1992. godine komandovao grupom od 50 pripadnika Gučevske čete u napadu na selo Kozadre. Na teret su mu stavljena ubistva, ranjavanja, prisilno preseljenje, zatvaranja i druga djela nad licima bošnjačke nacionalnosti.

Boško Mališić je rekao kako je 1992. radio kao regrutni referent u vojnom odsjeku, koji je bio smješten u objektu povezanom sa zgradom Skupštine opštine i policije. Odlukom Kriznog štaba, objasnio je, prebačen je na Borike. Načelnik odsjeka bio je Mile Ujić, kazao je svjedok i dodao kako je optuženi na tu poziciju došao u junu 1992. godine. Svjedok je objasnio kako je vojna evidencija bila na Borikama.

“Od juna, jula, Ujić je dolazio na Borike i govorio da se trebaju izdati vojne knjižice vojnim obveznicima, te evidentirati pristigle regrute”, rekao je Mališić.

Tokom unakrsnog ispitivanja, Mališić je kazao da je komandant brigade bio Rajko Kušić, a da je Ujić nekada dolazio u komandu u vojnom, a nekada u civilnom odijelu. Naveo je kako je optuženog rijetko viđao na Borikama u augustu 1992. godine.

Protiv Kušića, bivšeg komandanta Rogatičke brigade VRS-a, vodi se postupak u beogradskom Višem sudu.

Suđenje Ujiću se nastavlja 30. novembra.

Jasmin Begić

detektor.ba

Komentariši