Zoran i Radenko Ilić: Optuženi nije bio u naselju Rudo tokom akcije

Zoran i Radenko Ilić: Optuženi nije bio u naselju Rudo tokom akcije

Azra Husarić Omerović

27. novembra 2023.

Na suđenju za zločine počinjene na području Rogatice, pet svjedoka Odbrane je kazalo da je Radenko Ilić bio u selu Kosovo cijelog dana tokom vojne akcije na Rudo, te da su prve informacije o akciji saznali od bezbjednjaka koji im je saopćio da je poginulo 11 boraca.

Svjedok Novica Andrić ispričao je da je rođen u selu Kosovo, gdje i danas živi. Opisujući stanje u ovom mjestu nadomak Rogatice u junu 1992. godine, rekao je da su sva sela do njegovog bila zapaljena, zbog čega su tražili pojačanje.

“Poslali su nam jednu jedinicu od deset osoba, zapravo to je bio vod Vojne policije”, kazao je svjedok pojašnjavajući da je to bilo krajem maja ili početkom juna.

Prisjećajući se članova jedinice, Andrić je rekao da je Radenko Ilić bio komandir i da su se tu zadržali do oktobra 1992. godine.

Svjedok je negirao tvrdnju tužioca Ahmeta Mešića da je Radenko Ilić postavljen na mjesto komandira tek u augustu. Kazao je da je bio s njima i tokom akcije u naselju Rudo.

“Tog dana kad je bila akcija – to je tri ili četiri kilometra vazdušne linije od nas, jako blizu – čulo se sve dobro, bili smo zabrinuti. Radenko Ilić je bio s nama cijeli dan, kasnije smo tek saznali šta je bilo”, rekao je svjedok.

Radenko Ilić je optužen skupa sa Zoranom Ilićem da su u naselju Rudo 19. juna 1992. učestvovali u odvođenju grupe civila bošnjačke nacionalnosti, kojima se od tada gubi trag. Oni su u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS) optuženi za učešće u širokom i sistematičnom napadu.

Drugi svjedok Slavko Kačarević kazao je da je vojnik VRS-a i da je kao pripadnik Vojne policije krajem maja raspoređen u selo Kosovo.

“Komandir nam je bio Radenko Ilić, bilo nas je ukupno desetak vojnika tu”, rekao je Kačarević, dodavši da je cijeli dan tokom akcije u Rudom optuženi bio s njima u Kosovu.

Kao i svjedok Andrić, i Kačarević je negirao da je optuženi Ilić postao komandir tek u augustu, navodeći da je njima bio pretpostavljeni od maja.

Svjedoci Miodrag Ristić i Mićo Ikonić su kazali da su raspoređeni u jedinicu Vojne policije u selu Kosovo od maja do oktobra i da im je komandir bio optuženi Radenko Ilić.

Obojica su rekli da su za akciju u naselju Rudo saznali nakon njenog okončanja i da je komandir Ilić tokom cijelog dana bio s njima.

Svi ispitani svjedoci su, na pitanje branioca Veljka Ćivše da li poznaju Slavka Lubardu i Milovana Sredojevića, kazali da se radi o osobama kojima se ne može vjerovati.

Tužilac Mešić nije želio ispitivati preostale svjedoke navodeći da su svi pozvani samo da diskredituju svjedoke Tužilaštva.

Svjedok Branislav Sredojević je rekao da je njegov stric Milovan Sredojević imao zdravstvenih problema, da je više puta od njega čuo da se pogrdno izražavao o Radenku Iliću.

“Kasnije sam tek saznao da je on zapravo dezertirao, a da ga je Ilić hapsio”, ispričao je svjedok.

Suđenje će se nastaviti 11. decembra, kada je planirano saslušanje optuženog Radenka Ilića.

Komentariši