Ibrahim Hodžić: Vrijeme

Vrijeme

Mnogi
ljudi bijahu,
katkada
se smijaše,
katkada
suze liše,

Mnoge
zgode
i nezgode
zbiše…

Da li
čitaš pouke
što ih
Vrijeme
piše?

Pomno
slušaj,
čitaj
i pitaj
Vrijeme

Pregazit će
Vrijeme
gluhe
i nijeme!

Sve
što piše
Vrijeme,
čitaj
na vrijeme,
jer Vrijeme
piše,
Vrijeme
i briše!

Zbirka “101 rubaija”
Ibrahim Hodžić

“Ibrahim-efendija Hodžić rođen je 16.12.1916.godine u Godomilju kod Rogatice. Sin je mula Zejnil-efendije i Derviš-hanume. Rastući u imamskoj i učenoj porodici u kojoj su, još za njegova života, otac Zejnil, amidža Mujo i brat Abdulah bili imami, blisko upoznavanje sa islamskim naukama Ibrahima je pratilo još od djetinjstva.

Osnovnu školu je završio na Borikama 1928.godine, a Šeriatsku gimnaziju u Sarajevu 1937. Višu šeriatsko-teološku školu u Sarajevu (VIŠT) , zajedno sa Kasimom Hadžićem i Vehbijom Hodžićem, Ibrahim-efendija završava 1941.godine. S njima će Ibrahim-efendija i nakon studija ostati u vezi, povremeno se dopisivati i razmjenjivati mišljenja o raznim islamskim temama i pitanjima.

Komentariši