Knjiga Hasan beg sa Glasinca

Bećar je savremeni pisac historijskih romana. Srednje i visoko obrazovanje stekao je u Sarajevu i na Šumarskom fakultetu stekao zvanje magistra šumarskih nauka. Prvu knjgu „Hasan – beg sa Glasinca“ objavio je u zrelim godinama života, 2000. Godine. U drugom romanu „Tragom Sokola“ pisac traži svoje korjene, u liku pradjeda Soko – bega. U trećem romanu glavni lik je nesuđena ljubav prve bošnjačke pjesnikinje, Umihane Čuvidine, vitez Ahmed Alemdar Čamdži Mujo.

Profesor Šenderović je kazao kako svi romani Šemse Bećara nose snažnu poruku.

„Svi romani su protkani dubokom porukom. Mi moramo čitati i izučavati. Naša historija je bila burna i ona je opisana u Šemsinim romanima. Iz svih  njegovih romana se mogu izvuči pouke , koje će nam biti vodilja kroz život.  Šemso pripada  plejadi velikih bosanskohercegovačkih pisaca koji u svojim djelima razotkriva svu podlost politika na ovim prostorima.   Kroz svoje romane on nam pokazuje da moramo voditi računa o čestitosti bosanske žene“, kazao je Šenderović.

Rašid Zorlak, general je ponosan jer postoje pisci poput Bećara koji baštine bosansku tradiciju.

“Meni je zadovoljstvo što mogu reći nešto o opusu Šemse Bećara, intezivno sam se družio i sa Nedžadom Ibrišimovićem. Oni neizmejrno vole Bosnu i Bošnjake. Šemso je poseban i specifičan.  Po mom sudu svaka bošnjačka kuća bi trebala imati roman   „Hasan – beg sa Glasinca“jer ima svoju poruku. To je amanet koji nam je ostavljen. U djelima je potreba saopštavanja  istine o Bosni I Bošnjacima. U djelima  su iznesene  činjenice o kojima se moramo zapitati”, napomenuo je Zorlak.

Šemso Bećar je napisao  osam romana sa tematikom bošnjačke prošlosti.

“Moj opus rada je da historiju preslikam u današnje vrijeme. Ja sam napravio jedan kontinuitet u 20 godina, oni koji budu čitali će biti veoma zadovoljni. Knjige se ne  mogu prepričati, one se moraju pročitati. Svaki pasus nosi određenu poruku. Ljudi koji izučavaju o događajim iz prošlosti  su  njeni čuvari U romanima želim čitaoce osloboditi  od laži, gdje je akcenat na bosanskom čovjeku.  U Mojim romanima su opisani  bosanski krajolici protkani sudbinom Bošnjaka”, kazao je Bećar.

Komentariši