Vakif Mehmed Refik ef. Hadžiabdić

Nur Tarik

Šejhul-islam Mehmed Refik Hadžiabdić rodom iz Rogatice uvakufio je 21.10.1870.godine, na godinu prije svoga preseljenja na Ahiret, mnoge nekretnine za plaće radnika koji su sagradili novu džamiju u Rogatici na mjestu bivše Derviš pašine džamije. (vidi sliku vakufname)
Zvanično, imamo podatak da je pomenuti Šejhul-islam obnovio Tekijsku džamiju što bi značilo da se ova džamija zvala i Derviš pašina džamija.
Tekijsku džamiju je 1663.godine obnovio Derviš paša.

Komentariši