Ujić: Tužilaštvo izmijenilo optužnicu

Predsjedavajući Sudskog vijeća Braco Stupar je na početku ročišta kazao da je Tužilaštvo dostavilo Odbrani podnesak sa izmijenjenom optužnicom, što je branilac Dejan Bogdanović i potvrdio.

Tužilaštvo u sudnici nije čitalo izmijenjenu optužnicu, na koju se Bogdanović usmeno očitovao, te naveo da postoje dijelovi koji nisu sporni, ali da se suštinski prigovori tiču stavljanja optuženog u nepovoljniji položaj.

“Izmijenjena optužnica je bazirana na dokazima replike”, rekao je branilac.

Odbrana je ukazala na određene dijelove izmijenjene optužnice i navela da je preambula postala potpuno zbunjujuća, kao i da smatra da se optuženom na teret stavlja dodatna krivičnopravna građa.

Branilac Bogdanović se obavezao da će se u narednim danima izjasniti i u pisanoj formi, a isto će uraditi i Tužilaštvo u vezi s današnjim očitovanjem Odbrane.

Ujić je optužen da je 2. augusta 1992. komandovao grupom od 50 pripadnika Gučevske čete u napadu na selo Kozadre. Na teret su mu stavljena ubistva, ranjavanja, prisilno preseljenje, zatvaranja i druga djela nad licima bošnjačke nacionalnosti.

Suđenje će se nastaviti 29. februara.

Komentariši