ODAVNO NEMA DOBRIH LJUDI ?

ODAVNO NEMA DOBRIH LJUDI ?

Bosanskohercegovačka turbeta su, uglavnom, nastala u doba “otomanske vladavine” na ovom području. Svako ima uzrok i povod nastanka – kao biljeg odabranim insanima, a takva su Selim-babe i šejh hafiza Omera ef. Paloša u Topuzovom Polju. Zanimljiva su kazivanja koja su u temeljima ova dva turbeta.

Među najmlađe bosanskohercegovačko turbe se svrstava ono u Žepi koje je nastalo u doba “Austrije”, krajem 19. stoljeća. U zadnjem ratu niko se nije usudio da ga sruši, samo ga je okrznulo nekoliko gelera – to je duga priča …

Možda griješim (ispravljajte me), ali u zadnjih stotinu i više godina ne poniče nijedno turbe – da li je nestalo dobrih ljudi ?!? /szž/

Seid Zimić

Komentariši