Kukavice: Peti zajednicki iftar

29 03 2024

I F T A R U NASIM KUKAVICAMA – JE PRIPREMILA S U V A D A. KOVAC SA ASIMOM. SMAJLOVICEM NASIM POSTACIMA. DA IH DRAGI ALL AH NAGTADI I NJIHOVU PORODICU
A M I N

Vehko Camdzija

Komentariši