Korišćenje državnog zemljišta

Prema podacima Odjljenja za upravljanje lokalnim razvojem, privredu i društvene djelatnosti na području opštine Rogatica ima ukupno 1714 hektara drzavnog zemljišta .

Bez korisnika ostalo je 1132 hektara.

I taj dio zemljišta došao je na doboš na posljednoj sjednici, koja je održana posljednjeg dana aprila donesena je odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup preostalog dijela poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Rogatica, putem pribavljanja pismenih ponuda.

Prema ovoj odluci svo ovo zemljište daće se u zakup isključivo radi obavljanja ratarske, stočarske i povrtlarske proizvodnje na period od 8 godina.

Posebna stručna komisija utvrdila je da je za obradu moguće koristiti maksimalno 169 hektara, a ostalih, blizu hiljadu hektara, nije pogodno za bilo kakvu obradu i bez eventualnog kultivisanja ne može se planirati za dodjeljivanje nekom na korišćenje.

Utvrđene su i početne cijene. Najveća je u visini od 90 maraka za prvu klasu, 80 za drugu, 70 za treću, 60 za četvrtu, 50 za petu, i 30 maraka za šestu, sedmu i osmu klasu po hektaru s tim što se naknada uplaćuje unaprijed za narednu godinu u punom iznosu, rečeno je u obje donesene odluke koje su odbornci jednoglasno usvojili.

Komentariši