Hasan Turčalo: Pomogao i mnogim Rogatičanima da pređu na Grebak

Profesor Hasan Turčalo 8.6.1993-8.6.2024

Profesor Hasan Turčalo, Zlatni ljiljan i major Armije R BiH- heroj odbrane Goražda

Grebak je za Goražde u godinama agresije značio život. Grebak je bio stanica za snabdijevanje hranom gladnog Goražda. Putem spasa od sela Zorovići u okolici Goražda do Grepka prvi je 6. maja 1992. godine prošao Hasan Turčalo Brzi, koji je godinu i mjesec kasnije na tom putu poginuo kao vodič dana 08.06.1993.godine.

Praćeni kišom, snijegom, a nerijetko i pucnjavom iz srpskih zasjeda, hiljade Podrinjaca prošle su epopeju Grepka ovim bosanskim bespućem da bi do kuće donijeli nekoliko kilograma brašna. Mnogi su zauvijek ostali na tom putu. Nažalost, broj onih koji se nisu vratili nikada nije precizno utvrđen, ali je sasvim sigurno da je riječ o nekoliko stotina muškaraca, žena i djece koji su se smrzavali u snijegu, upadali u minska polja ili, zalutavši, padali u srpsko zarobljeništvo, gdje su ubijani.

U maju i junu 1992., u vrijeme teških dana za grad Goražde, Haso Turčalo sa svojom grupom u Goražde je unio oko 150 hiljada metaka, veće količine lijekova… U to preteško doba, narod na slobodnim teritorijama istočne Bosne smislio je devizu da “bez Hasa nema spasa”.

Major Hasan Turčalo posthumno je 1995. godine odlikovan prizanjem “Zlatni ljiljan”.

Hasan i ja smo preveli do Grepka skoro sav narod istočne Bosne. Moj brat Haso bio je heroj i svjetski rekorder. Kolonu do Grepka i nazad je za godinu vodio 113 puta, a put u jednom pravcu je 50 kilometara, znači s povratkom s Grepka 100 kilometara. Računica kaže da je za godinu pješke prešao 11.300 kilometara. Od toga nije spavao 216 noći u godini, a svaki put je u povratku s Grepka na sebi nosio minimalno 30 kilograma tereta, što znači da je za tu godinu na leđima prenio minimalno 3.390 kilograma tereta “– izračunao je Abid Turčalo.

Komentariši