Žepa: Akcija kupovina i zamjena ćilima u džamiji

Džematski odbor džemata Žepa, uz saglasnost Povjereništva MIZ Žepa, je donio odluku za kupovinu i zamjenu ćilima, koji će u budućnosti, ako Bog da, krasiti našu džamiju u Žepi. Postojeći tepisi su godinama služili našim džematlijama ali kako je sve na ovom dunjaluku prolazno tako su i naši ćilimi oštećeni i dotrajali. Radi navedenog Dẓ̌emat Ẓ̌epa je pokrenuo ovu aktivnost.

Ukupna cijena nabavke i zamjene ćilima je 24.000 KM. Slijedi akcija prikupljanja novč̣anih sredstava, u akciji mogu uč̣estvovati svi koji su zainteresovani da budu vakifi ovog ako Bog da hajra.

Prema proračunu cijena jednog klanjačkog mjesta je 100 KM, zapravo je to cijena jednog mjesta za sedždu, koja možda bude sebeb za ulazak u Džennet ako Bog da.

Ovom prilikom Vas pozivamo da dođete na Bajram namaz u nedjelju u vašu i našu Ẓ̌epu, kako bismo zajedno mogli vidjeti vašu i našu ljepoticu u novom ruhu, a za one koji to nisu u prilici mogu pogledati fotografije na stranici Medẓ̌lisa Islamske zajednice Ẓ̌epa.

“Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje, oni su, nadati se, na pravom putu”.

Zainteresovani za ovo ako Bog da dobro djelo svoje uč̣ešće mogu uplatiti:

1. na račun MIZ Ẓ̌epa,

141-001-000-224-6006 BBI BANK

2. kod Glvanog imama Elvedina ef. Selimovića,

+387 61 272 933

3. Amir Bajić

+387 61 188 908

4. Mirsad Ramić

+387 62 229 637

Sve vaše uplate će biti transparentne, vidljive na stranici MIZ Ẓ̌epa, osim ako vi drugačije ne kaẓ̌ete.

Mahsuz selam!

Dẓ̌ematski odbor Ẓ̌epa.

Komentariši