Nešković Zoran i ostali: Uložena materijalna dokumentacija

Nešković Zoran i ostali: Uložena materijalna dokumentacija

Marija Taušan

Na suđenju za zločine počinjene u Rogatici, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je materijalnu dokumentaciju.

Nenad Ujić (desno) s braniocem Veljkom Ćivšom. Foto: BIRN BiH

Tužilaštvo je u spis uložilo preostalih 40-ak materijalnih dokaza. Odbrane su prigovorile na relevantnost pojedinih dokumenata, te navele da će se u završnoj riječi detaljno osvrnuti na dokaze.

Sudsko vijeće je odbilo prijedloge Tužilaštva za čitanje iskaza, kao i ponovno vještačenje svjedoka Nurbega Gladovića.

“Nalaz vještakinje Alme Bravo-Mehmedbašić ničim nije doveden u sumnju niti su predloženi novi dokazi o njegovom zdravstvenom stanju”, naveo je predsjedavajući Vijeća Zoran Božić.

Vještaci su u januaru i maju iznijeli nalaze o sposobnosti Gladovića da svjedoči. Prihvaćena su tri materijalna dokaza u vezi sa ovim svjedokom.

Za nečovječna postupanja, ubistva i seksualna zlostavljanja nad civilima počinjena u zatočeničkom objektu “Rasadnik” u Rogatici – od kraja jula do 22. decembra 1995. godine – optuženi su Zoran Nešković, Panto Pantović, Slaviša Đerić, Nenad Ujić i Pero Despet. Nešković je optužen u svojstvu komandira, a ostali u svojstvu stražara.

Suđenje se nastavlja 1. jula.

Komentariši