Preliminarna lista odabranih korisnika pomoći na opštini Rogatica

Specijalno za rogatica.com iz Rogatice nam se javio ZAMBI i poslao sljedecu informacijuU skladu sa Javnim pozivom raseljenim osobama u Kantonu Sarajevo za podnošenje prijava za sanaciju  /izgradnju stambenih jedinica u cilju povratka u projektu Povratak u Istočnu Bosnu, općine: Rogatica, Ustikolina, Novo Goražde ,Prača i Pale, objavljen 26.05.2008.godine, Komisija za odabir korisnika projekta imenovana rješenjem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica  i izbjeglice Kantona Sarajevo broj 13-05-22150/08,od 01.07.2008.godine objavljuje listu kandidata koji su dobili donacije.

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za rad,socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice
Komisija za odabir korisnika
Broj:13-05-36-1491/08
Sarajevo,28.08.2008.godine

U skladu sa Javnim pozivom raseljenim osobama u Kantonu Sarajevo za podnošenje prijava za
sanaciju/izgradnju stambenih jedinica u cilju povratka u projektu Povratak u Istočnu Bosnu,općine:
Rogatica,Ustikolina,Novo Goražde,Prača i Pale, objavljen 26.05.2008.godine,Komisija za odabir
korisnika projekta imenovana rješenjem Ministarstva za rad,socijalnu politiku,raseljena lica  i
izbjeglice Kantona Sarajevo broj 13-05-22150/08,od 01.07.2008.godine objavljuje:

                            LISTU ODABRANIH KORISNIKA POMOĆI
                                             OPĆINA ROGATICA

1. Avdić(Latif) Nezir                           110 bodova

2. Feriz(Agan) Hamdija                        80

3. Begić(Mujo)Mehmed                        70

4. Čavčić(Jusuf) Idriz                            70

5. Omeragić(Meho) Ragib                     70

6. Ramić(Mustafa) Devla                       60

7.Mrguda(Nazif) Mujo                            60

8. Mišić(Ibro) Safa                                 60

9. Karšić(Ibrahim)Džanan                       50

10.Ramić(Salih) Bešir                            50

11. Vatreš(Dervo) Šaćir                          50

12. Hodžić(Mujo) Arif                              50

13.Ajanović(Suljo) Hajra                          50

14. Heljić(Sabrija) Agan                           50

15. Mešanović(Ahmed) Sabrija                 50

16. Vatreš(Mehmed) Nura                        50

17. Šuša(Salko) Hilmo                             50

18.Konaković(Hasib) Ibro                          50

19. Čavčić (Suljo) Nazif                             50

20. Čubro(Huso) Kasim                             40

21. Salanović(Huso) Ešref                          40

22. Džedović(Nurko) Nail                            40

23.Smailović(Atif) Hamid                             40

24.Čaušević(Selim) Šukrija                          40

25. Bajić(Adem) Adil                                    40

   OPĆINA  USTIKOLINA      7 kuća

  OPĆINA  NOVO GORAŽDE     1kuća

  OPĆINA  PRAČA                    1kuća

  OPĆINA  PALE                       1kuća

          Podnosioci prijava za sanaciju/izgradnju stambenih jedinica u svrhu povratka nezadovoljni
odabirom,komisiji za odabir korisnika u projektu Povratak u Istočnu Bosnu,općine:Rogatica,
Ustikolina,Novo Goražde,Prača i Pale,mogu podnijeti prigovor na listu odabranih korisnika pomoći
u roku od 15 dana od dana objavljivanja.
             Prigovor se podnosi na adresu Ministarstva za rad,socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice
Kanton Sarajevo,ul.Reisa Džemaludina Čauševića br.1,Sarajevo.

ČLANOVI KOMISIJE ZA ODABIR KORISNIKA

1.Kaltak Mehmed  predsjednik
2.Duraković Edin,član
3.Đonlić Jasminka,član
4.Softić Kenan,član
5.Bižić Loris,član
6.Bukva Muhamed,član
7,Dumanjić Ibro,član
8.Džomba Suvad,član
9.Andan Stojanka,član
10.Mutapčić Ševko,član
11.Šarac Srđan ,član

Komentariši