Izbori 2008, obraćanje Keme Čamdžije i predstavljanje programa

Dakle, ja i moji saradnici u ovih proteklih 8 godina( a ustvari 18 godina ) činimo sve što realno možemo učiniti da se ti strateški ciljevi i ostvare. Do sada se trajno i stvarno vratilo na područje naše opštine 1450 građana, od proljeća do kasne jeseni živi još 2100, a povremeno boravi još 3500 naših rogatičana. To govori, kako o želji i zainteresovanosti naših građana da se vrate i/ili borave u našoj Rogatici, tako i o uslovima pod kojim se vraćaju, odnosno o sveukupnom ambijentu u Rogatici.

 


 

 

 

Esselamu alejkum, poštovani gospodine Abdulah i urednici stranice www.rogatica.com

 

 

                       

Do sada se nismo dopisivali, ali Allahovom voljom, obraćam Ti se po drugi put, a nadam se da ćemo se ubuduće „čuti“ češće.            

 

Molio sam Te da na web-stranicu postaviš propagandni materijal SDA (ovaj put Saveza SDA-S BIH) s ciljem animiranja naših građana u dijaspori kao potencijalnih birača za opštinske izbore 2008. godine. U materijalu su jasno naglašeni ciljevi na lokalnom nivou (šta je do sada uradila Stranka, odnosno njeni kandidati i šta se konkretno planira uraditi u prvoj polovini narednog mandata- ukoliko naši građani daju povjerenje). 

 

                    

 

Jasno je da mnoga pitanja „stoje“ u zraku, mnoga čekaju odgovore, ali život neumitno teče i nedozvoljava da neka druga, trenutno „prioritetnija“, čekaju njihovo rješavanje.

                     

 

Upravo na tim osnovama, svjesni tih činjenica, moramo graditi svoju strategiju i nastupati taktički, da bi zaštitili prava povratnika( stvarnih i potencijalnih ), obezbijedili njihovu resocijalizaciju( ali nipošto asimilaciju ), učinili njihov povratak održivim(dostojanstven i civilizacijski podnošljiv).

                      

 

Dakle, ja i moji saradnici u ovih proteklih 8 godina( a ustvari 18 godina ) činimo sve što realno možemo učiniti da se ti strateški ciljevi i ostvare. Do sada se trajno i stvarno vratilo na područje naše opštine 1450 građana, od proljeća do kasne jeseni živi još 2100, a povremeno boravi još 3500 naših rogatičana. To govori, kako o želji i zainteresovanosti naših građana da se vrate i/ili borave u našoj Rogatici, tako i o uslovima pod kojim se vraćaju, odnosno o sveukupnom ambijentu u Rogatici.

                      

 

Mi smo do sada sigurno vodili računa, imajući u vidu zakonska ograničenja i druge objektivne prepreke, da u skladu sa izbornim rezultatom imamo pravilnu teritorijalnu i svaku drugu zastupljenost naših kandidata u organima opštine Rogatica.

                      

 

 Imajući u vidu da veoma mali broj naših građana ima biračko pravo, a to je rezultat uglavnom pasivne registracije i nepovoljnih zakonskih rješenja, potrebno je da svaki naš građanin koji nije „izgubio“ biračko pravo- GLASA ZA ROGATICU!                   

 

Zbog malog broja birača-Bošnjaka nismo mogli ni istaći kandidata za Načelnika opštine. Zato smo, analizirajući kandidate drugih stranaka i vodeći sa njima razgovore o formiranju skupštinske većine i participiranja u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u našoj opštini, zaključili da je jedino racionalno rješenje da podržimo onog kandidata za Načelnika opštine koji će garantovati realizaciju strateških ciljeva SAVEZA SDA-S BIH koje smo jasno postavili.                       Gospodin Tomislav Batinić je, od svih kandidata pokazao najviše interesovanja za naše ciljeve i kroz razgovore, a i u dosadašnjem radu, njegov program jedini odgovara i realno je obećavajući.

                      

 

Zato mi, SAVEZ SDA-S BIH , svojim biračima preporučujemo da na izborima glasaju za SAVEZ SDA-S BIH, a za Načelnika – Tomislava Batinića.                  

 

U nadi da ćeš Ti i naši građani pravilno shvatiti i razumjeti ovo moje objašnjenje i preporuku, sve vas srdačno i najiskrenije SELAMIM! 

 

 

                      S poštovanjem Kemo Čamdžija

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentariši