Prodaje se ROTEX

Prodaja proizvodne hale sa upravnom zgradom, garaže za putnička vozila, stare kotlovnice, zgrade društvene ishrane sa inventarom i sa zemljištem, parkinga, građevinskog zemljišta. I sve se to prodaje za cijenu od….

 

 

    

 

OGLAS ZA PRODAJU

 

     

Stecajni upravnik

D.Stjepanovic

dipl.ek.

Komentariši