Rogatički Zlatni ljiljani (24)

 

RADJO (SALKO) DZEVAD

 

 

 

Dzevad Radjo je rodjen 27.07.1968. godine u selu Radjevici – Rogatica.

Po zanimanju je aktivno vojno lice . 

 

Ratno priznanje „Zlatni ljiljan“ dobio je 1994. godine kao pripadnik

Bataljona vojne policije Staba Vrhovne komande Armije BiH.

 

 

 

Ratno priznanje ”Zlatni ljiljan”dodjeljuje se pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprostavljanju agresoru doprinijeli proširenju slobodnih dijelova Republike, izvršili više djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje, pri čemu su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima.

 

 

 

 

 

Komentariši