Rogatički Zlatni ljiljani (35)

Bičić (Mehmed) Hamdija rogatički Zlatni ljiljan. Ratno priznanje ”Zlatni ljiljan”dodjeljuje pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprostavljanju agresoru doprinijeli proširenju slobodnih dijelova Republike, izvršili više djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje, pri čemu su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima. U narednih nekoliko sedmica ćemo Vam predstaviti Zlatne ljiljane rogatičke opštine. Predstavljanje će ići abecednim redom.

 

 

 

 

U Monografiji je napravljena jedna greska – gdje ya Bicic Hamdiju stoji da je roden u Borovcu kod Goražda a ispravno je Borovac kod Žepe. Na ovoj Informaciji zahvaljujemo se Nazifu Zimiću a ujedno je još jedan Rogatički ljiljan našao mjesto na našim stranicama. Nazif je obečao da će detaljno pregledati Monografiju i javiti nam ako još bude nekih štamparskih grešaka, odnosno ako bude još Rogatičkih ljiljana.

 

 

 

Ratno priznanje ”Zlatni ljiljan”dodjeljuje pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprostavljanju agresoru doprinijeli proširenju slobodnih dijelova Republike, izvršili više djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje, pri čemu su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima.

 

Komentariši