KNJIGA: V a z o v i

Autor je bio dugogodišnji imam (Rogatica, Sarajevo). Ova zbirka njegovih hutbi nastajala je dugi niz godina i, po našoj procjeni, do sada je najuspješnija zbirka te vrste na našim prostorima.

 

 

Vazovi

 

Autor: Omer Begić;

 format: A4;

br. str.: 603;

mehki povez

  

Autor je bio dugogodišnji imam (Rogatica; Sarajevo)

 

 

  

Ova zbirka njegovih hutbi nastajala je dugi niz godina i, po našoj procjeni, do sada je najuspješnija zbirka te vrste na našim prostorima.

 

  

Zbirka je podijeljena na pet tematskih cjelina: Akaid, Ibadat, Ahlak (vrijednosti), Ahlak (poroci) i Historija islama; sadrži ukupno 133 hutbe.

 

  

Ono što je čini posebno vrijednom jeste činjenica da se autor potrudio da, pored naznačavanja svakog kur’anskog ajeta koji navodi u izvornom obliku i u prijevodu, navodi i veliki broj hadisa (također na arapskom i u prijevodu na bosanski), njihovu kategoriju, te zbirku u kojoj su zabilježeni, tako da je knjiga vrlo pogodna za upotrebu i sigurno će predstavljati veliku olakšicu i pomoć imamima na našim širim prostorima, kao i u dijaspori.

 

  Osim imama, zbirka je, budući da nudi čitav spektar informacija o učenjima islama, pogodna i za sve one koji, iz bilo kojih razloga, ne prisustvuju klanjanju džuma-namaza, kao i za žene koje, obično, tada nisu u džamijama.  Cijena: (komad): €13.00  

Vise na:  

 http://elkalem.ba/shop/index.php  

Komentariši