AUDIO: BIRAM ZDRAVLJE: Sa profesoricom Zehrom Alispahić gost prof.dr. Midhat Jašić

AUDIO: BIRAM ZDRAVLJE: Sa profesoricom Zehrom Alispahić gost prof.dr. Midhat Jašić

PROFESORICA ZEHRA ALISPAHIĆ O VREMENU

PROFESORICA ZEHRA ALISPAHIĆ O VREMENU: DA LI GA PRAVILNO KORISTIMO I KOJE SU BLAGODATI

PROFESORICA ZEHRA ALISPAHIĆ O VREMENU

PROFESORICA ZEHRA ALISPAHIĆ O VREMENU: DA LI GA PRAVILNO KORISTIMO I KOJE SU BLAGODATI

Obilježavanje Nove 1431.h.g. u Rogatici

Subota je, 03. muharrem 1431.H., 19. decembar 2009. godine, snijeg u Sarajevu pada kao iz rukavice,…

ALKOHOLNA PIĆA – IZVOR SVAKOG ZLA (III dio)

Stavovi islama prema upotrebi alkoholnih pića. Ukazujući na razornu moć alkohola na čovjeka i ljudsku zajednicu…

ALKOHOLNA PIĆA – Izvor svakog zla (II dio)

Suprostavljajući se mišljenju da alkohol djeluje inspirativno na umjetnike i stvaraoce, češki književnik Forbath je rekao:…

ALKOHOLNA PIĆA – IZVOR SVAKOG ZLA (I dio)

Po potrošnji alkoholnih pića bivša Jugoslavija se nalazila na četvrtom mjestu u Evropi, a prva u…

Pusenje – Ruzna i stetna navika

Porodica ima velikog uticaja na pojavu pušenja duhana među mladima. Istraživanja ukazuju da u porodicama u…

Sjećanje na kurban bajram i hadžije u Rogatici

  Najjasnije slike koje čuvam u svojoj sehari djetinjstva vezuju se za blagdansko vrijeme, za vrijeme…

Muderrisov dnevnik sa hadža 2011 (Idio)

Kratak dnevnik sa hadža kojeg vodi naš Nezim ef. Halilović Muderris inače Direktor Ureda za hadž…