Ćamil Kulovac povratnik u Vratar

Ćamil Kulovac se vratio u Vratar prije desetak godina. Kaže da mu je najljepše na babovini i da se u Žepi može lijepo živjeti, bez obzira što se u medijima najčešće govori o problemima povratnika. Razorao je Vratarsko polje podigao plastenike, u blizini su i parcele sa grahom i heljdom, a u Godimilju kod Borika zasijao je šest duluma krompira na iznajmljenoj parceli…


Komentariši