Rogatica – drugi grad, druge ulice, drugi ljudi??!!!

Ne, nije greška na slici iznad. Rogatica upravo tako izgleda. Sve je drugačije, sve je naopačke. Pored već odavno dobivenih imena ulica u gradu, evo ovih dana imena ulica dobiše i Živaljevina, Borač, Centar II, Stara Ciglana, Ptičijak, Plandište i Rudo. Rogatica postade «bogatija» za sljedeće ulice: Hajdučka, Vojvode Petra Pavlovića; Vojvode Pavla Radenovića; Kneza Dabiživa Vukovića, Ustanička; Vidovdanska; Vase Pelagića; Njegoševa, Cara Dušana, Nemanjina; Carice Milice; Majke Jugovića; Stevana Sinđelića; Cara Lazara; Cetinjska; Sv.Jovan Krstitelj; Sv. Nikole itd…

 

Rogatica – drugi grad, druge ulice, drugi ljudi??!!!

 

Službeni glasnik Opštine Rogatica

GodinaV- broj 7
Srijeda, 7.10.2009.godine

ODLUKU

o određivanju imena ulica i trgova u Rogatici, u naseljima Živaljevina, Borač, Centar II, Stara Ciglana, Ptičijak, Plandište i Rudo

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se imena ulica i trgova, lokalitet i granice pružanja istih u naseljima Živaljevina, Borač, Centar II, Stara ciglana, Ptičijak, Plandište i Rudo u Rogatici.

Članak 2.

Ulicama u naselju Živaljevina, određuju se imena, kako slijedi:

1.Dionici lokalnog puta L -20 (Rogatica-Živaljevina – M-19.3), na trasi dužine 80 m u zoni sjevernog priključka na magistralni put M-19.3 koja se pruža između obiteljskih kuća Janković Dragiše i Janković Delivoje, određuje se ime: Hajdučka  ;

2.Dionici lokalnog puta L -20 (Rogatica-Živaljevina-Kovanj), na trasi dužine 650 m, počev od raskršća sa ulicama Đenerala Draže i Janka Jolovića do raskršća na prevoju Đurina Brijeg, određuje se ime: Đurina brijeg.

Ulicama u naselju Borač, određuju se imena, kako slijedi:
Pristupnoj saobraćajnici u dijelu naselja Borač, dužine 280 m koja dijeli naselje Borač na sjeverni i južni dio i koja s pod kutom od 90 ° priključuje na magistalni put M – 19/3 određuje se ime: Vojvode Petra Pavlovića;

1.Glavnoj ulici u naselju Borač, dužine 300 m koja je između ostalog obuhvaćena Regulacionim planom”Stara ciglana”i koja se priključuje na magistralni put M-19.3 na jednom kraju, dok na drugom ima karakter slijepe ulice, određuje se ime: Vojvode Pavla Radenovića;

2. Izgrađenoj saobraćajnici – ulici koja se proteže duž južne granice parcele u vlasništvu poduzeća ”Ozren – Borovno”, u dužini od 145 m i koja se oko ulazne kapije bivšeg preduzeća ”Tehnotrans” priključuje na magistalni put M-19.3, određuje se ime: Kneza Dabiživa Vukovića.


Ulicama u naselju Centar II -”Karanfil”, određuju se imena, kako slijedi:

1.Poprečnoj ulici koja po osovini istok-zapad dijeli naselje na sjeverni i južni dio, u dužini od 120m, određuje se ime: Ustanička;

2.Središnjoj ulici u sjevernom dijelu naselja, paralelnoj trasi magistalnog puta M-19.3, koja se uključuje na isti kod kuće Pušonja Milorada (”Dunav osiguranje”) i u dužini od 240 m, određuje se ime: Vidovdanska;

3.Središnjoj ulici u južnom dijelu naselja u dužini od 138 m koja ima priključak na magistaralni put M-19.3, određuje se ime: Vase Pelagića;

4.Dionici lokalnog puta L-21 (Rogatica – Zakomo), od raskršća sa magistralnim putem M-19.3, kod kuće Tomislava Batinića, do raskršća južno od gradskog groblja”Lužnica”, u dužini od 420 m, određuje se ime: Jova Mijatovića;

5.Saobraćajnici koja od lokalnog puta L-21 (Rogatica – Zakomo), odvaja u pravcu sjeverozapada prema industrijskoj zoni”Rogatica-sjever”, u dužini od 396 m, određuje se ime: Lužnica.

Trgu u okviru stambeno-zanatskog centra, sjeverno od rimokatoličke crkve, s pripadajućim ulicama (slijepog karaktera), te priključkom na glavnu gradsku ulicu, određuje se ime: Obrtnički trg.

Ulicama u naselju Ptičijak, određuju se imena, kako slijedi:

1.Ulicama desno od lokalnog puta L -13 (Rogatica-Krmčići-Ćemanovići), koje imaju priključak na lokalni put, u dužini od 240 i 198 m, određuje se ime: Njegoševa.

Ulici u naselju Stara ciglana (”naselje Miloša Forcan”) koja presijeca dio naselja u sjevernoj zoni i u dužini od 102 m, određuje se ime: Stara ciglana.

Ulicama u naselju Plandište, određuju se imena, kako slijedi:

1. Glavnoj ulici kroz naselje koja ima priključak na regionlni put R –
450, u dužini od 390 m, određuje se ime: Nikole Tesle;

2.Ulici u istom naselju koja se odvaja od prethodne u smjeru sjeveroistoka u dužini od 115 m, određuje se ime: Save Kovačevića;

3.Ulici u dijelu naselja Gulije (dio Plandište), koja ima priključak na glavnu ulicu kroz naselje i koja se također kreće u smjeru sjeveroistoka, u dužini od 105 m određuje se ime: Jezero.

Ulicama u naselju Rudo, određuju se imena, kako slijedi:

1.Dijelu lokalnog puta, od raskršća sa R -450 (Pašić Kula-Kozić-Slatina), od raskršća sa regionalnim putem do prvog sljedećeg raskršća na putnom prevoju u naselju Zlatni Do, u dužini od 720 m određuje se ime: Cara Dušana;

2.Ulici u naselju Rudo koja je namijenjena kao zaobilaznica sa jugozapadnim priključkom na put Rogatica – Zaganovići i sjevernim priključkom na regionalni put R – 450, u projektovanoj dužini od 750 m, određuje se jedinstveno ime: Nemanjina;

3.Ulici u naselju Rudo II (istočni dio naselja) paralelnoj prethodnoj ulici i u dužini od 330 m, određuje se ime: Carice Milice;

4.Ulica u naselju Rudo II, koja je planom predviđena da dijeli naselje na dvije zone, trasirana u smjeru sjeveroistok-jugozapad, u dužini od 260 m određuje se ime: Majke Jugovića;

5.Ulici u naselju Rudo II, koja se proteže u dužini od 140 m u pravcu sjeverozapada i spaja se s postojećom ulicom zvanom Holuč, određuje se ime: Borislava Stankovića;

6.Ulici u naselju Rudo II koja od prethodne ulice pod kutom od 90 ° izlazi na ulicu zvanu Oplošće, u dužini od 125 m, određuje se ime: Jahorinska;

7.Ulici zvanoj Holuč koja se u dužini od 175m odvaja od ulice Oplošće i izlazi na regionalni put R -450, određuje se ime: Stevana Sinđelića;

8.Ulici koja je nastavak postojeće ulice Oplošće i koja u dužini od 222 m dijeli čitavo naselje na Rudo I i Rudo II s priključkom na zaobilaznicu, određuje se ime: Cara Lazara;

9.Ulici u naselju Rudo I koja dijeli ovaj dio naselja na dvije cjeline počev od raskršća sa prethodnom ulicom (Oplošće), prema ulici Vese Racković u dužini od 318 m, određuje se ime: Branka Radičevića;

10.Ulici u naselju Rudo I koja u smjeru jugoistok – sjeverozapad dijeli ovaj dio naselja u dvije zone, (prelazeći preko zaobilaznice
prema naselju Rudo III), u dužini od 385 m, određuje se ime: Petra Kočića;

11.Poprečnoj ulici u jugozapadnom dijelu naselja Rudo II, i u dužini od 195m, određuje se ime: Miloša Crnjanskog;

12. Krajnjoj poprečnoj ulici u naselju Rudo II, paralelnoj ulici Vese Racković s tzv., Slijepim završetkom u dužini od 210 m, određuje se ime: Balkanska;

13.Krajnjoj poprečnoj ulici u naselju Rudo II, paralelnoj ulici sa trenutnim nazivom Oplošće, u dužini od 180 m, određuje se ime: Cetinjska;

14.Podužnoj ulici, paralelnoj zaobilaznici, koja spaja četiri prethodne ulice u naselju Rudo I, ukupne dužine 232 m određuje se ime: Sv.Jovan Krstitelj

15.Ulici u naselju Rudo I koja se u dužini od 210 m proteže od ulice Donje polje do ulice s trenutnim nazivom Oplošće, određuje se ime: Sv. Nikole.

Ulicama u naselju Gračanica, određuju se imena, kako slijedi:

1.Ulici Tekijska, u dijelu naselja Gračanica, koja povezuje u poprečnom smislu ulicu Radomira Neškovića s ulicom Rogatičke brigade u dužini od 165 m, mijenja se ime i glasi: Drinska;

2.Ulici u istočnom dijelu naselja Gračanica koja povezuje ulicu Rogatičke brigade i ulicu Radomira Neškovića, u dužini od 150m, određuje se ime: Radoja Domanovića;

Članak 3.

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Rogatica, obvezno je osigurati obilježavanje ulica, trgova i javnih objekata, nabavom i postavljanjem propisanih znakova, a sukladno odredbama Pravilnika o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u prometu daje ovlaštena osoba (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 19/07).
Sukladno odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovog članka, obilježavanje će se izvesti propisanim znakovima pod imenom -”naziv ulice”i šifrom”III -124”.
Nove ploče s nazivima ulica biće ispisane ćiriličnim i latiničnim pismom, kako je to propisano spomenutim Pravilnikom.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju aktivnosti iz prethodnog članka, osigurat će se iz Proračuna Općine Rogatica.

Članak 5.

Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke, vršiće Komunalna policija sukladno Zakonu o komunalnoj policiji (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 85/03).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Rogatica”.

Broj: 02/1-013-7-7/07 Predsjednik
Rogatica, 31.08.2009.god.

Skupštine Općine
Kemo Camdzija

Komentariši