Tri porodice dobile ključeve obnovljenih kuća

Porodicama Hilme Šuše, Hamida Smajilovića i Avde Čauševića iz općine Rogatica, te Fate Prutina iz Novog Goražda, koji su sa statusom raseljenih lica privremeno boravili na području Kantona Sarajevo, jučer su svečano uručeni ključevi saniranih kuća u prijeratnom mjestu prebivališta.

Povratnici u Rogaticu i Novo Goražde primili ključeve kuća

Porodicama Hilme Šuše, Hamida Smajilovića i Avde Čauševića iz općine Rogatica, te Fate Prutina iz Novog Goražda, koji su sa statusom raseljenih lica privremeno boravili na području Kantona Sarajevo, jučer su svečano uručeni ključevi saniranih kuća u prijeratnom mjestu prebivališta.

 

 

Primopredaju izvedenih radova i ključeve obnovljenih domova u selima Kulundijevići, Kukavice, Prosječno i Zemegresi vlasnicima je uručila ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Emina Dubravić u prisustvu predstavnika Opštine Rogatica, Humanitarne organizacije “Caritas” kao implementatora projekta, te izvođača radova “SETA inžinjeringa” iz Zavidovića.

Sanacija stambenih jedinica nastavak je realizacije projekta “Povratak u Istočnu Bosnu, općine Rogatica, Pale, Novo Goražde, Prača, Ustikolina i Goražde – 2008 godina”. U okviru ovog projekta vrijednog 1.950.000 KM do sada je sanirano ukupno 35 stambenih jedinica, a namjera je da se preostalih 14 kuća obnovi do kraja 2010. godine.

Projekat najvećim dijelom finansira Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo sa 1.000.000 KM, Ministarstvo stambene politike KS sa 250.000 KM, dok je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u projekat investiralo 500.000 KM, te “Caritas” 200.000 KM.

 

Komentariši