Bez autoputa kroz Rogaticu prema Užicu

Beograd — Inicijativu da se od autoputa Južni Jadran kod Užica odvoji krak koji bi išao preko Višegrada i Rogatice, u BiH vide kao nepotrebnu, piše “Danas”.

 

 

Bez autoputa ka Užicu

2. decembar 2009. | 01:36 |
Izvor: Danas, Tanjug 

 

Beograd — Inicijativu da se od autoputa Južni Jadran kod Užica odvoji krak koji bi išao preko Višegrada i Rogatice, u BiH vide kao nepotrebnu, piše “Danas”.

Erdal Trhulj, direktor Federalne direkcije za upravljanje, održavanje i izgradnju autocesta u BiH, kaže za da nije siguran da bi se ta inicijativa, koju su izneli premijer RS, Milorad Dodik i gradonačelnik Užica, Jovan Maraković, uklopila u strategiju razvoja saobraćaja koju je federalna vlada usvojila, a uskoro bi trebalo da se nađe i pred federalnim parlamentom.

Trhulj objašnjava da je reč o dokumentu koji je izrađen na bazi planova razvoja saobraćajnica koji potiču još iz prethodne Jugoslavije, iz 70-ih godina.

Tim planovima je predviđena izgradnja Koridora 5c, na pravcu sever-jug kao i koridora zapad-istok, čime bi, uz nekoliko brzih cesta bile pokrivene potrebe BiH za saobraćajnicama za narednih 20 do 30 godina.

“Mislim da bi bilo necelishodno da se na rastojanju od 15 do 20 kilometara grade dve paralelne autoceste, posebno ne sada kada ni postojeće saobraćajnice nemaju dovoljno prometa za rentabilnu eksploataciju”, kaže Trhulj i dodaje da bi planovi razvoja saobraćaja u Federaciji svakako morali da se menjaju, ukoliko bi inicijativa Dodika i Markovića počela ozbiljno da se razmatra.

On takođe objašnjava da se krak Koridora 5c, koji povezuje Baltičko more sa Jadranskim, odvaja od Budimpešte i preko Osijeka dolazi na granicu BiH kod Svilaja, a trasa se zatim nastavlja preko Odžaka, Doboja, Zenice, Sarajeva, Mostara i stiže do luke Ploče.

S druge strane, ideja je da autoput zapad-istok ide od Zagreba, preko Bihaća, Mrkonjić grada, Travnika, Zenice i kod Sarajeva bi se spojio sa Koridorom 5c.

Kod Goražda bi se odvojio krak koji bi izašao na tromeđu BiH, Srbije i Crne Gore i tu bi se, preko Sandžaka, spojio sa autoputem Južni Jadran (planirani Koridor 11).

Srpski državni vrh nedavno je prilikom posete predsednika Turske pregovarao o uslovima da ta zemlja finansira izgradnju trase koja bi preko Sandžaka spojila Koridor 5c i autoput Južni Jadran.

S druge strane, ministar komunikacija i prometa BiH Rudo Vidović, kaže za da bi svaku ideju o izgradnji saobraćajnica trebalo shvatiti ozbiljno i kroz studiju izvodljivosti utvrditi da li je isplativa.

Trhulj je rekao da sama činjenica da su inicijativu podneli premijer Republike Srpske i gradonačelnik Užica garantuje mogućnost pokretanja postupaka koji će predlog dovesti pred Ministarstvo komunikacija i prometa, nadležno za međunarodne putne pravce.

Komentariši