Osnovana Stranka dijaspore BiH

U velikoj dvorani biblioteke Medborgarehuset u Göteborgu, u prisustvu više od 120 Bosanaca i Hercegovaca, 7. novembra, osnovana je Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine. Rođeno je tako još jedno ”naše dijete”, na slikovit način opisao je osnivačku skupštinu šezdesetogodišnji Sadija Vlahovljak, ne skrivajući svoje oduševljenje zbog ovog značajnog događaja za dijasporu BiH.

 

 

Sve je počelo prije nepunu godinu, kada je grupa entuzjasta inicirala osnivanja ove stranke, kao jedine mogućnosti političkog djelovanja dijaspore u organima vlasti Bosne i Hercegovine.

U uvodnoj besjedi, predsjednik Inicijativnog odbora Smail Junuz, apostrofirao je da je to demokratska stranka građanske opcije, s ciljem da postane parlamentarna i da participira u političkom životu na svim nivoima vlasti u BiH. Kao drugi cilj postavljeno je podizanje na viši i kvalitetniji nivo odnos dijaspore i matice zemlje.

Članovi stranke mogu biti svi ljudi dobre volje, demokratskog svjetonazora, i probosanski orijentisani.

Imajući u vidu da danas u svijetu živi preko milion naših ljudi, koji su se tamo našli ne svojom voljom, jasno je da je to ogroman kadrovski potencijal, koji u svakom pogledu može i te kako pomoći da Bosna i Hercegovina postane prava, demokratska, jedinstvena država, kao što su to i druge države u Evropi. Ovakva ideja je naišla na dobar prijem kod mnogih naših građana, što se može vidjeti i na web stranici stranke, na kojoj se javljaju naši zemljaci iz cjelog svijeta, pružajući potporu entuzjastima u ovom važnom projektu.
Na Osnivačkoj skupštini bio je raznolik sastav prisutnih, i po starosnoj, i po nacionalnoj i po obrazovnoj strukturi, što je izvjesna garancija da stranka može uspjeti. Za vjerovati je da će se i u drugim zemljama, gdje žive naši ljudi, osnivati podružnice ove stranke, i da će na narednim izborima u BiH, ”SDBiH” preći izborni prag i postati parlamentarna stranka.

Skupština je jednoglasno usvojila sve potrebne dokumente (statut, program), a izabrani su i organi Skupštine. Za predsjednika je izabran Smail Junuz, diplomirani pravnik, a za njegovog zamjenika Edin Osmančević, diplomirani ekonomista. Potpredsjednici su Rabija Arslanagić i Ante Gombović, a generalni sekretar Esad Brajanović. Za predsjednika Glavnog odbora stranke izabran je Džafer Čengić, njegov zamjenik je Tufo Vajzović, potpredsjednik Senada Telalović Softić (predsjednica Saveza udruženja u Australiji), a sekretar Adrijana Beširević.

U Izvršnom odboru stranke su predsjednik Zijo Šantić, njegov zamjenik Ismet Bukvica, sekretar Ševal Delibašić, blagajnik Esma Kitan, te članovi Mirsad Hamidović, Damir Todorovac i Đabrail Bajramović. Izabrani su također i članovi Nadzornog odbora i Suda časti.

No, sa ovim nije završen posao. Bolje rečeno, tek sada nastaju oni složeniji zadaci i aktivnosti, jer stranku treba registrovati, stvoriti infrastrukturu, a potom stranku pripremiti za naredne izbore.

Ovaj svečani dan, koji treba pamtiti, svojim nastupom uljepšalisu ženski hor Udruženja ”Behar” i solista Enver Olević.

web stranica – http://www.strankadijaspore.com

Muhamed Kapetanović

Komentariši