Čovjek nije Žepljak ali voli Žepu i srcem i dušom

Hadžija Enes Hrusto iz Kaknja ratni vojni invalid 90% bez noge voli Žepu i vrlo je čest gost u Žepi. O svim dobrim ljudima, borcima i o svim ljepotama lijepe Žepe hadžija Enes pretvori u stih od koje uz pomoć svojih prijatelja pretvori u ilahije. U skoroj budućnosti objavi će ilahije o Žepi, žepskoj ljepoti i žepskim gazijama. U prilogu nekoliko tekstova ilahija o Mostu na Žepi, Avdi Paliću, šehidima, Muderisu, Pogledu sa Gradine, Šehidskoj česmi………..

 

 

Čovjek nije Žepljak ali voli Žepu i srcem i dušom

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Komentariši