Osnivanje «Obućarske zadruge» u Rogatici 1946 – 47 Sjećanje

 

Na mjestu gdje se sada nalzi rukometno igralište, u centru grada, nekada davno, odmah poslije drugog svjetskog rata nalazila se duga baraka u kojoj su prva znanja iz svijeta kože i obućarstva saznavali mladi Rogatičani pod budnim očima vrijednih majstora. Nazvali su je «Obućarska zadruga» koja je formirana na incijativu Opštine i u saradnji sa brojnim majstorima obućarskog zanata koji su poslije rata ostali bez svojih radnji….

 

 

 

 

Osnivanje «Obućarske zadruge» u Rogatici 1946 – 47  Sjećanje 

 

Piše: Alija Fejzić

 

Na mjestu gdje se sada nalzi rukometno igralište, u centru grada, nekada davno, odmah poslije drugog svjetskog rata nalazila se duga baraka u kojoj su prva znanja iz svijeta kože i obućarstva saznavali mladi Rogatičani pod budnim očima vrijednih majstora.

 


 

Nazvali su je «Obućarska zadruga» koja je formirana na incijativu Opštine i u saradnji sa brojnim majstorima obućarskog zanata koji su poslije rata ostali bez svojih radnji.

 

U zadruzi je radilo tridesetak majstora i oko 15-tak učenika.

 

Prva genaracija učenika krenula je sa izučavanjem zanata, sada već daleke, 1947 godine.

 

Prvi predsjednik zadruge je bio Edhem-ef Hafizović, vitalan i ugledan Rogatičanin koji je ujedno i obavljao dužnost Predsjednika IZ u Rogatici.

 

Majstori koji su radili u zadruzi su bili: 

 

 • Hamdibeg Pašić,
 • Hamdibeg Ajanović,
 • Avdibeg Teskeredžić,
 • Hašimbeg Teskeredžić,
 • Zejnil Pešto,
 • Ahmed Teskeredžić,
 • … i ostali… a bilo ih je tridesetak.

 

Obuka za obućara je trajala dvije godine i bila je podjeljena u nekoliko pravaca, usmjerenja:

 

 1. Izrada gornjih dijelova obuće, to su radili tkz. «Herikteri»,
 2. Izrada novih cipela, tkz. «Podstolari» ili «Šusteri»,
 3. Opravka cipela,
 4. Opančari, izrada i prodaja opanaka.

 

Obuka i rad u zadruzi je počinjao u 7:00, majstori i učenici su vrijedno radili svoj posao sve do 15:00 kada su majstori odlazili kući a učenici nastavljali do 17:00 sa čišćenjem obućarske zadruge i bacanjem otpada.

 

Ženski posao u obućarskom zanatu su bili tkz. «Herikteri», koji su pravili gornje dijelove obuće (tkz «obrtajle») i slali ih dalje podstolarima u finalnoj obradi.

 

Majstor u ovom dijelo proizvodnje je bio Hamdibeg Ajanović, a učenice prve generacije su bile, Rasema Teskeredžić, Behija Hadžiahmetović, Sajma Šajković i Šefika Teskeredžić.

 

Opančare je predvodio majstor Đorđo Jasikovac i imao je samo dva učenika Ahmeda i Muhameda Vukasa.

 

Proizvodile su se cipele koje su bile tada poznate po specifičnim imenima, nabrojaćemo one najpopularnije, moda 1947…

 

 • «Šimi» – cipele sa špicastim vrhom (kod nas kasnijie poznate kao špicoke),
 • «Amerikaniš» – cipele sa pljosnatim tupim, širokim vrhom,
 • «Bakandže» – zimske cipele koje su imale specifičnost na petama, klinove koji su ze zvali «beštajgeri».

 

Sve vrste cipela su kovane sa drvenim čivijama, ekseri se nisu smjeli koristiti osim u završnim radovima na špicevima, kada su se stavljali «špic plehovi» koji su čuvali obuću, ili bolje rečeno vrhove cipela, od udarca u tvrde predmete.

 

Drvene čivije su, nakon kratkog korištenja cipela i u dodiru sa vlagom, se širile i tako učvrćivale donje dijelove obuće (đonove).

 

Cijene cipela su bile izuzetno prihvatljive i zadruga je imala dosta posla.

 

1950 godine «Obućarska zadruga» se seli u nove prostorije u samom centru grada, tačnije u prostorije koje su kasnije bile poznate kao «Dom penzionera», (preko puta kafane Toplik), u prizemlju je bila prijemna prostorija gdje je radio poslovođa, Fadil Šahinpašić koji je primao mušterije, primao narudžbe,  te ih slao na prvi sprat majstorima i učenicima.

 

Industrijalizacijom i razvojem bivše SFRJ ili da budemo još konkretniji, početkom rada poznate tvornice cipela «Bata», mala rogatička «Obućarska zadruga» je dobila težak udarac koji nije mogla preživjeti, 1960 godine rasformirana je i prestala sa radom.

 

Pojavili su se neki novi modeli, serijska proizvodnja cipela je preuzela primat u ovoj grani industrije, i po cijeni i po kvalitetu su bili daleko pristupačniji za kupce.

 

Ostala su samo sjećanja na jednu baraku i na rogatičane, majstore i učenike, koji su morali krenuti nekim novim putevima…

 

Istakako bih dvojicu učenika ove generacije koji su ponajviše postigli u ovoj grani industrije:

 

 1. Sulejman Kukavica – Pogonski inžinjer za kožarstvo, bio je direktor KTK Sarajevo,
 2. Salim Nalbantić – Pogonski inžinjer za kožarstvo, Glavni poslovođa KTK Sarajevo.

 

 

Pogledajmo i podsjetimo se na prvu generaciju učenika «Obućarske zadruge»…

 


 

Čuče s desna na lijevo:

 

Behija Hadžiahmetović, Rasema Teskeredžić, Sajma Šajković.

 

Sjede u prvom redu s desna:

 

Đorđo Jasikovac, Fejzić Alija, Sulejma Kukavica, Salim Nalbantić, Mehmed Nalbantić, Sulejman Čohodar, Hamdibeg Ajanović, nepoznat, Hamdibeg pašić, Ahmed Kustura, Ismet Škaljić.

 

Stoje prvi red s desna:

 

Hašim Lihić, Muhamed Vukas, Fehim Mešić, Muradif Mešić, Hašimbeg Teskeredžić, Mustafa Šajković, Osman Hodžić, Kasim Hadžiahmetović, Mustafa Teskeredžić, nepoznat , Ahmed Vukas, Selmanović – Bjeli, Nedžad Kazić (Kazin amidža).

 

Stoje u gornjem redu s desna:

 

Ahmed Škaljić, Zejnil Pešto, Nezir Suljagić – Aščić, Izudin Sokolović, nn, Rašid Ajanović, Alija Karić, Mehmedalija Pešto, nepoznat, Ahmed Džiko, Abdulah Paralija, Ahmed Teskeredžić (Nurbegov), Rasim Branković.

Komentariši