Ekshumacija Mesići

Uredništvo stranice je dobilo veoma značajan a u isto vrijeme i potresan materijal ekshumacija u Rogatici provedenih 1-4 septembra, 15 septembra, 4-8 oktobra i 4-11 novembra 1998 godine. Materijal smo dobili pod šifrom ”svjedok X” Materijal je u tekstu i potresnim fotografijama. Ovo je na neki način ekskluzivan materijal za koji smatramo da do sada nije objavljivan. Prošlo je 12 godina od ovog događaja i razmišljali smo da li da ovo objavljujemo. Ipak je odlučilo mišljenje da se izađe u javnost sa ovim materijalom, potresnim pričama i fotografijama… Gledaj, čitaj, pamti, ne zaboravi…..

 

 

Ekshumacija Mesići

 

 Mesići su gotovo južno od Rogatica pokraj rijeke Prače na nadmorskoj visini od oko 480 m.

Tijela 35-38.

 

Svjedok je rekao da su tu ukopane četiri žene. Područje je pokazao na kartama kao područje gdje ima potencijalnih minskih polja.

Tim je pregledao područje od puta niz travnatu padinu do groba koristeći detektor metala i sonde. Dio oko grobnice također je ispitan na isti način.

Tek tada se pristupilo kopanju. Na oko 30 cm ispod površine zemlje tim je naišao na vreće u kojima su bili skeletni ostaci.

 

 

 

Tijelo 35. – To su bili ostaci odrasle ženske osobe starije od 60 godina. Imala je zlatnu narukvicu, koja je priznata od strane rodbine. Ova nastradala je imala oštećenje gornje i donje vilice….

 

Tijelo 36. – To su bili ostaci odrasle ženske osobe

 

Tijelo 37. –  To su bili ostaci odrasle ženske osobe

 

Tijelo 38. – To su bili ostaci odrasle ženske osobe. Ona je imala zelenu šamiju. Imala je puščanu rana na lubanji, ulaz je bio promjera 10 mm.

 

 

 

 

Komentariši