Ekshumacija Kukavice, Surovi, Kujundžijevići

Uredništvo stranice je dobilo veoma značajan a u isto vrijeme i potresan materijal ekshumacija u Rogatici provedenih 1-4 septembra, 15 septembra, 4-8 oktobra  4-11 novembra 1998 godine. Materijal smo dobili pod šifrom ”svjedok X” Materijal je u tekstu i potresnim fotografijama. Ovo je na neki način ekskluzivan materijal za koji smatramo da do sada nije objavljivan. Prošlo je 12 godina od ovog događaja i razmišljali smo da li da ovo objavljujemo. Ipak je odlučilo mišljenje da se izađe u javnost sa ovim materijalom, potresnim pričama i fotografijama… Gledaj, čitaj, pamti, ne zaboravi…..

 

 

Ekshumacija Kukavice, Surovi, Kujundžijevići 
 

 

KUKAVICE

Kukavice su područje južno od Rogatice. Većina kuća u području Kukavica su u ruševinama.

 

Kukavice tijela 3-10

 

Donje Kukavice Tijelo 3.

 

– To su bili ostaci 92-godišnje žene ubijene 1992. godine. Dio skeletnih ostaka su se nalazili raspršili na površini zemlje a na nekim mjestima i oko  5 cm dubine. Većina posmrtnih ostataka su pronađeni plitko ispod površine zemlje zamotani u deku.

 

 

Kukavice Tijela 4. i 5..

 

– To su bili prema iskazima svjedoka ostaci čovjeka i žene. Čovjek je rođen 1928. godine, a žena 1932. godine. Oboje su prema navodima svjedoka ubijeni u junu 1992.

Dva skeletna ostatka su lokalizirani i pronađeni, bili su bio zamotani u deku, i djelomično su se nalazila ispod nivoa vode. Tijelo 4 je na sebi imalo žensku odjeću, dok je tijelo 5 bilo odjeveno u mušku odjeću.

Kukavice Tijelo 6.

 

– To su bili prema iskazu svijedoka ostaci žene rođene 1923. godine, a ubijene u junu 1992. godine. Pronađeni su skeletni elementi djelimično spaljeni, a jedan dio raspršen na pomenutom lokalitetu. Tim je prvo ukonio rastinje a onda otkrio dodatne skeletne elemente. Pronađeni skeletni ostaci, kao i drugi pronađeni ostaci su bili u skladu sa izjavom svjedoka.

Kukavice Keleta 7.

 

 

 

– To je prema riječima svjedoka grob muške odrasle osobe oko 50 godina stare, poginule u junu 1992. godine. Grob je bio na strani strma brda. Skeletni ostaci pronađeni veoma plitko, samo 5 -10 cm ispod površine zemlje. Preko skeletnih ostataka je bila deka, ali skeletni ostaci nisu bili zamotani u deku. Na poginuloj osobi (na skeletnim ostacima) je bila muška odjeća. Ubijeni je imao u vilici zlatan zub, detalj koji može pomoći pri identifikaciji.

Kukavice – Nova Jama tijela 8-9.

 

–  Prema iskazu svjedoka radi se o grobu dvije osobe koje su nađene u šumi i koje su ovdje ukopane. Grob je bio ispod hrpe ugljena i otpada. Tim je prekopao područje površine 2,8 x 1,7 m do oko 40 cm ispod površine gdje su pronađeni skeletni ostaci. Preko skeletnih ostataka bila je deka.

 

SUROVI

Ovo područje je oko 4 km jugoistočno od Rogatica. Naselje je na nadmorskoj visini od 700 m do oko 800 m.

 

Dva tijela pronađena su uz sami put koji prolazi između kuća. Svjedok misli da bi u blizini ovih skeletnih ostataka trebao biti i treći grob, te da se radi o šest-godina starom dijetu, ali grob niti skeletni ostaci nisu pronađeni.

 

Surovi Tijelo 1.

 

Dijelovi lubanje tijela 1. su bili izloženo na površini, a ostatak tijela je bio pokriven zemljom. Tijelo je bilo do 20 cm ispod površine zemlje. Tijelo je bio obučeno, i djelomično zamotano u deku.

Tijelo je obučeno u žensku odjeću, a ubijena je imala šamiju na glavi. Skeletni ostaci su pripadali ženi između 40-50 godina starosti.

Pored skeletnih ostataka pronađen novčanik sa nešto novaca i nakit koji je prepoznat od strane rodbine. Na 3. i 4. pršljenu uoćljiva puščana rana kao i na obadvije butne kosti. Uzrok smrti su hitci iz vatrenog oružja.

Surovi Tijelo 2.

 

Skeletni ostaci pronađeni na površini i na dubini ne više od 15 cm ispod površine zemlje. Tijelo nađeno da leži na desnoj strani, s desnom nogom savijenom prema lijevoj strani. Tijelo je bio zamotano u deku i odjeveno u žensku odjeću, a ubijena je imala šamiju na glavi. Uz skeletne ostatke pronađena kožna kesica u kojoj su bila dva prstena koji su prepoznati od strane rodbine. Ova ubijena osoba bila je preko 45 godina stara. Osoba je imala slomnjenu donju vilicu kao i pušćanu ranu na glavi što je i uzrok smrti.

 

 KUJUNDŽIJEVIĆI

Kujundzijevici je selo oko 2 km južno od Rogatica. Selo je u potpunosti uništeno.

Kujundzijevici  tijela 3-4.

 

Svjedok je rekao da su tu posmrtni ostaci dvije osobe s istim prezimenom. Postojala je mogućnost prema iskazu svjedoka da se tu nalazi i treća osoba ali poslije detaljnog pregleda ta osoba nije pronađena.

Ljudski skeletni elementi su razbacani oko 200 m duž odvoda /drenaže/. Kada su nađeni skeletni elementi su označeni te pažljivo sakupljeni u pripremljene vreće..

Tijelo 3 su djelomični skeletni ostaci muškaraca preko 45 godina. Tijelo 4. To su  djelomični skeletni ostaci ženske osobe, neutvrđene starosti.

 

 

 

 

Komentariši