Ekshumacija, Rogatica, Seljani, Ljun, Rudine, Golubovići i Kovanj

Uredništvo stranice je dobilo veoma značajan a u isto vrijeme i potresan materijal ekshumacija u Rogatici provedenih 1-4 septembra, 15 septembra, 4-8 oktobra  4-11 novembra 1998 godine. Materijal smo dobili pod šifrom ”svjedok X” Materijal je u tekstu i potresnim fotografijama. Ovo je na neki način ekskluzivan materijal za koji smatramo da do sada nije objavljivan. Prošlo je 12 godina od ovog događaja i razmišljali smo da li da ovo objavljujemo. Ipak je odlučilo mišljenje da se izađe u javnost sa ovim materijalom, potresnim pričama i fotografijama… Gledaj, čitaj, pamti, ne zaboravi…..

 

Seljani 

 

Tijelo 10

 

Seljani su oko 2 km istočno od Rogatice. Prema iskazu svjedoka ovdje je ukopan dječak od 12 godina starosti koga je prema riječima svijedoka ubio snajperista sa obližnjeg brda. Prema riječima svijedoka dječak je rođen 16. decembra 1980, a prema njegovim navodima ubijen je 17. jula 1992. Posmrtni ostaci pronađeni na dubini od oko 80 cm ispod površine zemlje.

 

Rogatica (Grancanica) tijelo 14

Ova lokacija se nalazi u jugoistočnom dijelu grada Rogatica. Područje koje je oznacio svjedok se nalzilo između dvije srušene, zapaljene kuće..  Prema navodima svjedoka radi se o grobu osobe koja je  ubijena 1992. godine.

Posmrtni ostaci nastradalog nalazili su se 30 cm ispod površine zemlje. Dva fragmenta nogu, pronađeni su u smeću južno od ukopa. Na tijelu pronađeni ostaci od pušćane paljbe.

 

 

Rogatica tijela 5, 6, 7 i  8

Ove lokacije su u gradu Rogatici. To su ukopi u dvorištima kuća u urbanom okruženju.  U svakoj od četiri lokacije u gradu, svjedok je naveo identitet pojedinaca ukopanih na tim lokacijama. Prema izjavama svjedoka svi su ubijeni u 1992.

Tijelo 5

Posmrtni ostaci ove osobe pronađeni su iza jedne garaže. Tijelo je ležalo na tabutu, Skeletni ostaci pokopani su oko 70 cm ispod površine tla. Radi se o muškarcu starosne dobi između 35-40 godina.

 

Tijelo 6.

 

Ovi posmrtni ostaci su pronađeni u dvorištu iza kuće. Tijelo je ležalo u tabutu i bio je oko 40 cm ispod površine zemlje. Oni su bili skeletni ostaci muškaraca 45-50 godina starog.

 

Tijelo 7.

Posmrtni ostaci pronađeni u vrtu iza kuće. Tim je pokušao pronaći ove ostatke tokom ekshumacije u oktobru, ali nije uspio. Svjedok nije bio osoba koja je iskopala grob. Isti svjedok je bio prisutan i ukazao timu  na drugo područje vrta, uz ogradu. Ovo područje je ispitano i uz velike napore su se ipak pronašli skeletni ostaci ove osobe. Ostaci su se nalazili na dubini od oko 60 cm. To su bili skeletni ostaci muškaraca 40-45 godina starog. Uz ove skeletne ostatke pronađena odjeća, ostaci tableta i sat.

 

 

Tijelo 8

Grob se nalazio iza kuće na rubu južne strane grada. Tlo na kojem se nalazio grob je poprilično vlažno tako da je podzemna voda pokrivala dno tabuta. Posmrtni ostaci su pronađeni na oko 40 cm ispod površine i ispod razine podzemne vode. To su bili skeletni ostaci muškaraca preko 45 godina starog.

Na ostacima pronađeno platno koje je bilo omotano oko lijevog koljena. Butna kost polomljena.

 

Rudine

Tijelo 9

Rudine se nalaze oko 6 – 7 km istočno od Rogatice. Područje je na nadmorskoj visini od oko 800 m.

Tijelo je u blizini šume. Ostaci su bili zamotani u plastični materijal. Bili su to skeletni ostaci ženskie osobe 40-50 godina stare.

 

Golubovići

Tijelo 10

Golubovici su 6 -7 km istočno od Rogatice i 3 km južno od Rudina. Prema izjavama svjedoka radi se o tijelu odrasle ženske osobe. Nakon ekshumacije utvrdilo se da se zaista radi o ženskoj osobi staroj preko 60 godina.

 

Ljun

Tijela 25 I 26

 

 

Ljun brdo iznad Rogatice. Tim je jedan dio puta išao autom a onda su nastavili pješke. Područje je strmo i stjenovito, postoji opasnost da je i minirano. Svjedok navodi su na tom mjestu posmrtni ostaci dvije osobe.

Područje je prvo pregledano od strane stručnjaka za mine a nakon toga je tim za ekshumacije počeo prikupljanje skeletnih ostataka. Ostaci su bili na površini od oko 30 kvadreatnih metara.

Tijelo 25. – To su bili skeletni ostaci muškaraca 25-30 godina starog.
Tijelo 26. – To su bili skeletni ostaci muškaraca 30-40 godina starog.

 

Kovanj

Tijela 27, 28 i 29

Ovi ostaci su prikupljeni u minskom polju u blizini Kovanja. Prema riječima svijedoka radi se o tri osobe poginule u minskom polju.

Kovanj tijelo 27. – To su skeletni elemenati prikupljeni sa površine. To su bili skeletni ostaci muškaraca 25-30 godina starosti.

Kovanj tijelo 28. – To su bili skeletni ostaci muškaraca 30-40 godina star. Skeletni ostaci pronađeni na površini
Kovanj tijelo 29. –  To su bili skeletni ostaci muškaraca 25-30 godina star. Skeletni ostaci pronađeni na površini

 

 

Komentariši