Masovna grobnica Rasadnik


“Muslimani predajte se, idite prema Srednjoškolskom centru i registrujete se, SDS vam garantuje bezbjednost. Vaše komšije srbi vam garantuju bezbjednost.” 
 
Sada ćemo se podsjetiti kako su završili i gdje se nalaze naši sugrađani koji su prihvatili ovaj “bratski” poziv naših sugrađana i komšija srpske nacionalnosti. Ovo je samo jedan dio ekshumiranih ostataka naših sugrađana koji su se registrovali u “Sigurnosnim centrima” (čitaj koncentracionim logorima) koje su formirali srbi u našem gradu. Nažalost, za posmrtnim ostatcima velikog broja Rogatičana, koji su mučki ubijeni u ovim logorima smrti, se još uvijek traga.

 
 
 
Rasadnik Ekshumacija

Ovo područje se nalazi na sjevernom rubu grada Rogatica, na površini od oko kilometar i po kvadreatnih. Nadmorska visina je oko 580 m. Na ovom području je bio logor za Bošnjake Rogatice, ali i za druge Bošnjake iz istočne Bosne.

Rasadnik – tijela 11-13 su nađena u nizu pojedinačnih grobnica na sjevernom kraju polja . Na tom podrućju je bilo nabacano grmlja i drveća. Tijela su bila 50-70 cm ispod površine zemlje..

Rasadnik Tijelo 11.

Skeletni ostaci žene starije od 60 godina.

Rasadnik Tijelo 12.

Skeletni ostaci muškaraca 40-45 godina starog. Na njegovoj odjeći košulji i puloveru su bile rupe od pušćanih zrna. Ove rupe su odgovarale ranama na 4 i 5 pršljrnu kao i na rebrima na desnoj strani.

Rasadnik Tijelo 13. 

 Skeletni ostaci žene stare preko 50 godina.

Rasadnik 14 – 16 – I ova tijela su pronađena u nizu pojedinačnih grobnica
na terasi iznad potoka. Tijelo 14 sahranjen je oko 20 cm ispod površina zemlje, bio je odjeven u muških odjeću i umotan u deku. Tijelo 15 također je bio zamotano u deku. Tijelo ležalo licem prema doe s glavom prema zapadu. Tijelo 16 nije bio zamotano i bilo je odjeveno u mušku odjeću, glavom okrenut prema zapadu.

Rasadnik Tijelo 14. 

Skeletni ostaci muškaraca 40-45 godina starog. Uz njega pronađena bankovna kartica sa imenom i prezimenom kao i novčanik. Na skeletnim ostacima uočljive pišćane rane u prijedjelu ključne kosti.

Rasadnik Tijelo 15. 

Skeletni ostaci muškaraca 40-45 godina starog. Četiri čahure nađene su u grobu poslije postmortalne pretrage. Tri su 0,762 mm kalibra, a četvrti je 0,769 mm kalibra.
Ubijeni je imao pušćane rane na tijelu na desna nadlaktična kost i lopatica, na desnoj podlakatnoj kosti (radijus) kao i pušćana rupa na glavi.

Rasadnik Tijelo 16.

Skeletni ostaci muškaraca 45-50 godina starog. Rebra na obje strane su bila polomljena, ali nije bilo odgovarajućih rupe na odjeći, što ukazuje da su prelomi rebara nastali udaranjem tupim predmetima, što je vjerovatno i uzrok smrti – premlaćivanje.

Rasadnik tijela 17-19 – Ovo je niz od tri pojedinačnih grobnica svaki oko 30 cm ispod površine zemlje, glave postavljenom prema zapadu. Tijelo 17 je najsjevernije. To bilo tijelo odjeveno u mušku odjeću, ali ne i zamotano. Tijelo 18 je bilo u sredini, također je bilo odjeveno u mušku odjeću, ali ne i zamotano. Tijelo 19 bio u najjužnijem grobu i bio je zamotano u deku.

Rasadnik Tijelo 17. 

Skeletni ostaci muškaraca oko 45 godina. Dva rebra sa svake strane su polomljena, ali nije bilo odgovarajuće rupe na odjeći, što takođe ukazuje da su lomovi nastali usljed udaranja tupim predmetima. Ubijeni je imao i dvije rupe u prijedjelu lijeve lopatice što je najvjerovatnije i uzrok smrti….

Rasadnik Tijelo 18.

Skeletni ostaci muškaraca oko 50 godina starog. On je imao od polomljena rebra od 4. do 8. rebra sa svake strane. Ni on nije imao nigdje pušćanih rana što ukazuje da je ovaj Bošnjak premlaćivan dok nije i umro….

Rasadnik Tijelo 19. 

Skeletni ostaci muškaraca 35-45 godina starog. I kod njega kao i kod nekoliko predhodnih, rebra na obje strane su bila polomljena, ali nije bilo odgovarajućih rupa na odjeći, što je ukazivalo na to da je i ovaj ubijeni udaran tupim predmetima u predjelu prsa..
Kod njega su pronađene i dvije strijelne rane na glavi, što je u ovom slučaju i uzrok smrti.

Rasadnik tijela 20-22 su bila u jednom grobu. Tijela 20 i 22 su imala mušku odjeću na sevi dok je tijelo 21 imalo žensku odjeću na sebi.Tijelo je 20 najjužnije i nalazilo se na desnoj strain sa glava na sjeveru.Tijelo 21 je prekriveno dekom preko glave, i ležalo je na svojoj lijevoj strani. Glava okrenuta prem sjeveru. Tijelo 22 je najsjevernije, i ležalo je sa desnom rukom preko grudi, glava okrenutom prema sjeveroistoku.

Rasadnik Tijelo 20. 

Skeletni ostaci žene 30-35 godina stare. Sa odjećom koja je pronađena sa njom
Nađeni su u ključevi, nešto papirnog novca, kao i dva austriska zlatnika iz 1915 godine.
Kod nje su na skeletnim ostacima pronađene pušćane rane na ključnoj kosti, rebrima, lopatici i glavi što je i uzrok smrti u ovom slučaju….

Rasadnik Tijelo 21. 

Skeletni ostaci žene 35-40 godina stare. Žena je bila odjevena u dimije. Imala je pušćane rane na glavi, desnoj ruci i butnoj kosti.

Rasadnik Tijelo 22. 

Skeletni ostaci muškaraca 35-40 godina starog. Zajedno sa skeletnim ostacima pronađeni su: upaljač, ključevi, češalj, tabakera, saobraćajna dozvola. I na njegovom skeletnim ostacima pronađene su pušćane rane jedna u predjelu glave (lice) a druga u predjelu butne kosti.

Rasadnik Tijelo 23 je u jednom grobu sjeveroistočno od logora, a manje od 10 m južno od groba sa tijelila 20-22. Tijelo je zakopano oko 60 cm ispod površine zemlje.
Tijelo umotano u zeleno platno. Posmrtni ostaci su imali pronađeni sa koljenima i nogama presavijeni na lijevoj strani (slika 19). Glava je okrenuta sjeveru.

Rasadnik Tijelo 23. 

Skeletni ostaci muškaraca 25-30 godina starog. Kod njega su pronađene pušćane rane u prijedjelu 5 i 6 rebra.

Tijelo 24 Rasadnik – Tijelo (ostaci tijela9 pronađeni u šahtu unutar logora. Šaht (otvor) je oko 1,7 m dubibe. Zidovi i dno šahta su betonirani. Tijelo 24 je ležao na dnu šahta u polu-zgrčenom položaju. Kraj i unutar šahta pronađeno nekoliko čahura, sa oznakama bivše jugoslovenske vojske. Sa ovom skeletnim ostacima pronađeni idijelovi odjeće koji su bili u izuzetno lošem stanju…

Rasadnik Tijelo 24. 

Skeletni ostaci muškaraca oko 35 godina starog. Imao je pušćane rane na lijevoj strani lubanje, butne kosti i podkoljenice.

        

Komentariši