PURTIĆI – spomen obilježje

Obavještavamo sve žitelje sela Purtići a i ostale prijatelje sela Purtića da se počinje sa izgradnjem spomen obilježja u Purtićima, Pa svi koji su naumili donirati u novcu i materijalu neka se obrate bilo kom članu odbora, a dijaspora može dobiti informaciju na u tekstu navedenu e-mail adresu, zatim od Huse Zimica na njegov broj telefona u Americi ili kontaktirati Nazaifa Zimica u BiH.. 


U Sarajevu dana 12.04.2010.godine formiran je odbor za izgradnju spomen obiljezja u Purticima.

Odbor za izgradnju spomen obiljezja u Purticima cine sledeci clanovi:

1. Nazif Zimic predsjednik

2. Osmo Zimic

3. Alija Mehmedovic

4. Meho Kacevic

5. Huso Zimic

6. Hilmo Gluhic

 

Lokacija za postavljanje spomen obiljezja je voda na Vruccima u Purticima.

Idejno rjesenje ce uraditi strucna osoba arhitekta uz kordinaciju odbora. Na spomen obljezju ce biti ispisana imena svih poginulih 1992-1995 porijeklom iz Purtica od Paleza do Kaldrme.

Pozivamo sve one koji imaju veze sa Purticima i sve dobre ljude, komsije i prijatelje da pomognu ovu akciju i ucine dobro djelo.

Dobrovoljni prilozi mogu se uplacivati kod:

 

 Nazifa Zimica kontakt tel. 00387-33-624-722, mob. 00387-61-313-599 ili e-mail nzimic@bih.net.ba. i

Za dijasporu (Amerika) kontaktirati Husu Zimica tel.813-391-3752 ili e-mail hzimic@gmail.com.

Ovdje na ovom mjestu zvanom Vrucci u Purticima je predvidjeno da se podigne spomen obiljezje poginulim Purticanima…

VISE NA:

http://purtici.myrealboard.com/n582-spomen-obiljezje-u-purticima

 

 

Komentariši