Starom trasom “Istočne pruge” kroz kanjon Prače

 

Prilikom povratka iz Višegrada za Banjaluku, 29. avgusta/kolovoza 2010 godine, moji drugari i ja smo – putujući preko Ustiprače i Rogatice – pokušali da lociramo ostatke trase nekadašnje “Istočne pruge” kroz kanjon Prače. Sa magistrale Ustiprača – Rogatica gotovo da je nemoguće primijetiti trasu uske pruge sve do iza bivše stanice Dub, kada – sporadično, kroz izuzetno gusto rastinje – mogu da se primijete trasa i tuneli.

Fotosi načinjeni sa drumskog mosta na šestom kilometru magistrale Ustiprača-Rogatica. Na prvom fotosu vidi se trasa bivše pruge, koja prolazi ispod mosta i odlazi ka Ustiprači, dok je na drugoj fotografiji pogled na suprotnu stranu (ka Rogatici), sa trasom pruge koja ide uzvodno kroz kanjon rijeke Prače…

Nepun kilometar dalje, prema Rogatici, sa puta se nazire ulaz u jedan od sedam željezničkih tunela na relaciji Ustiprača-Mesići/Rogatica, a nedaleko od njega vidi se i izlazni portal nekog tunela (pogled nizvodno, ka Ustiprači!). Inače, zbog nepotpunog uvida u trasu uske pruge sa magistralnog puta, nemoguće je odrediti brojeve ovih tunela! Kada izađe iz tunela na drugoj fotografiji, trasa prolazi kroz gusto šiblje ispod mosta sa kojeg je snimljen ovaj tunel i gubi se u kanjonu Prače, odlazeći svojim putem ka Mesićima/Rogatici, tako da se gubi iz vidokruga sa magistrale Ustiprača-Rogatica…

Kada smo stigli na raskrsnicu, koja vodi prema Mesićima/Rogatici, (iako nismo planirali!) jednoglasno smo odlučili da vidimo u kakvom je stanju nekadašnji stanični kompleks u tom selu.
Na prvom fotosu prikazan je izgled nekadašnjeg staničnog platoa u Mesićima/Rogatici, sa kućicom skretničara na izlazu iz stanice ka Dubu i Ustiprači. Na drugoj fotografiji je, u posljednjem ratu, potpuno devastirana zgrada željezničke stanice Mesići/Rogatica (nigdje na zgradi ne postoji sačuvan natpis sa nazivom stanice)…

Pogled na ulazni dio stanice Mesići/Rogatica iz pravca Sudića i početak trase Mesići/Rogatica-Sudići, kojom se ova mala ekspedicija Banjalučana zaputila…

Nastavili smo trasom nekadašnje uske pruge od Mesića/Rogatice ka Sudićima. Na fotosima su ulazni i izlazni portal tunela (najvjerovatnije) br. 47…

Nedaleko od prethodnog tunela, nalaze se ovaj mostić i još jedan tunel (br. 46), a ista lokacija je (čini mi se) prikazana i na ovoj austrougarskoj razglednici…

Ulazni i izlazni portal tunela br. 45…

Pogled na rijeku Praču i trasu bivše pruge između tunela br. 45 i 44…

Pogled na ulaz u 275 metara dugačak tunel br. 44, na kojem se nalazi semafor, i atmosfera u tom tunelu…

Detalji sa trase poslije tunela 44… Naišli smo na nešto što liči na bunker, a potom i na stepenice, uklesane uz stijenu, koje ko zna kuda vode…

Ulaz u tunel br. 43 i njegovih 145 metara mraka…

Poslije tunela 43 zatekli smo nestvarno mirnu Praču i nekoliko dugačkih nadzida iznad trase pruge…

Već u tunelu 44, a pogotovo u tunelima 43 i 42, “donji stroj” je postao toliko loš, da smo imali utisak da ćemo svaki čas ostati bez točkova ili da će velike rupe otkinuti nešto sa donjeg dijela “kadeta”. Idući ka tunelu br. 42 raspoloživ prostor između litica na lijevoj i desnoj obali Prače se sužavao na nestvarnih 20 metara, pa smo se vozili trasom koja je bila samo nešto šira od našeg “kadeta”, dok je desno od nas – do litice na drugoj obali – proticala Prača.
Nažalost, negdje pred tunelom 42 i put se poprilično pokvario, pa nismo smjeli da rizikujemo da – relativno niskim, pretovarenim autom – nastavimo ovakvim putem sve do 15-ak kilometara udaljene Renovice, pa smo se poslije tunela 42 i pet kilometara vožnje od Mesića/Rogatice vratili nazad, izašli na magistralu Ustiprača-Rogatica i preko Sokoca nastavili za Banjaluku…
Za obilazak ostatka trase moraćemo da nađemo neko “više” auto ili kakav džip. Ipak, i ovih pet kilometara od Mesića/Rogatice ka Sudićima predstavljalo je zaista nevjerovatan doživljaj. Prosto su nas oduševili raskošan krajolik i divljina kroz koje su Austrougari prije 104 godine provukli usku prugu…
A naši idioti, bez ikakvog realnog razloga, je uništili…

 

 

Starom trasom “Istočne pruge” kroz kanjon Prače
Željeznice.net – Forum
septembar 01, 2010 8:07 am
Naslov: Podgrab – Ustiprača – Međeđa (Ostbahn) Istočna pruga (2)
Autor:barac

Komentariši