Osnovne škole na području opštine Rogatica

 

U predratnoj 1990/1991 školskoj godini na Rogatičkoj opštini radile su 23 osnovne škole sa 104 odjeljenja i 2633 učenika. 
Krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina prošlog vijeka na području opštine Rogatica radilo je 29 osnovnih škola.

 

 
 
  • Osnovna škola “Ragib Džindo” Rogatica s područnim odjeljenjima: Radava, Podgaj, Rakitnica, Kovanj, Vragolovi i Spomen-škola Okruglo.  
  • Osnovna škola “Milanko Vitomir” Stjenice sa područnim odjeljenjem u Batovu, 
  • Osnovna škola “Mićo Sokolović” Mesići sa odjeljenjima u Vražalicama i Brčigovu, 
  • Osnovna škola “Veso Racković” Šljedovići sa odjeljenjima Kozići, Mrgudići i Pokrivenik, 
  • Osnovna škola  Borike sa odjeljenjima Sjeversko, Pešurići, Brankovići, Štavanj, Osovo, Stara Gora, Tatinica i Berkovići 
  • Osnovna škola “Prvi maj” Žepa sa odjeljenjima Laze, Vratar i Pripečak.

     

Prvoimenovani škole u Rogatici, Mesićima, Šljedovićima, Stjenicama, Borikama i Žepi su imala osmorazrednu, a područna odjeljenja četvororazrednu nastavu.  
Danas je situacija sasvim drugačija. U tekućoj 2010/2011. školskoj godini radi Centralna škola u Rogatici sa 44 odjeljenja i 807 učenika i pet seoskih područnih škola sa svega 55 učenika od čega ih je 30 u devetorazrednoj školi na Borikama, među kojima je samo 13 do petog razreda, dok područne škole u Brankovićima i Žepi imaju po šest, Stjernice osam i Podgaj četiri učenika. 
SO-e Rogatica usvojila  je odluku o prostornom rasporedu osnovnih škola na području opštine prema kojoj je utvrđeno da će od naredne 2011/2012 školske godine na području opštine biti jedna centralna škola u Rogatici i četiri područne škole u selima: Borike, Brankovići, Stjenice i Žepa
 

 

OŠ Ragib Džindo Rogatica
OŠ Rakitnica
OŠ Radava
OŠ Podgaj
OŠ Kovanj
OŠ Okruglo
OŠ Stjenice
OŠ Batovo
OŠ Mesići    
OŠ Šljedovići

OŠ Borike

OŠ Berkovići
   
 
Stara Gora

Osovo

OŠ Žepa

Komentariši